Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Gumeruksen koulu

Osoite: Jaakontie 1 92320 Siikajoki

Puhelinnumeroita

040-3156448 rehtori

040-3156436 vararehtori

040-3156431 kanslia

040-3156432 opettajainhuone

040-3156435 oppilaanohjaaja

040-3156444 esikoulu

040-3156449 aamu- ja iltapäivätoiminta

KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA KASVATUS- JA OPETUSTYÖN PAINOPISTEALUEET

Gumeruksen koulu on ”lapsen koulu”, jonka toiminta-ajatuksena on tukea oppilaan kasvua ja oppimista siten, että hänestä kasvaa terveen itsetunnon omaava, ihmisyyttä puolustava, aktiivisesti itsestään ja ympäristöstään vastuuta ottava, vuorovaikutustaitoinen sekä tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin luottava kansalainen.

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa edistämiseen.

Koulumme perustehtävä on antaa opetusta perusopetuslain ja opetussuunnitelmien määräämissä kaikissa yhteisissä oppiaineissa sekä valinnaisaineissa. Koulumme tehtävänä on kehittää oppilaitten monipuolista kasvua eri ikäkausina sekä antaa edellytykset, tuen ja valmiudet jatko-opinnoille ja ammatinvalinnalle.

Opetus ja oppilaan kasvun tukeminen perustuu Siikajoen perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustaan:

- Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

- Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

- Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

- Kestävän elämäntavan välttämättömyys

- Oppilaan oman opinpolun vahvistaminen ja työelämätietoisuus

- Terve ja hyvä elämäntapa

- Oman kotipaikan arvostaminen ja perinteet

- Kulttuurien kunnioittaminen

Edellä mainittujen lisäksi Gumeruksen koulussa kasvatus- ja opetustyön painopistealueita ovat hyvät tavat, monipuolinen luku- ja kirjoitustaito, hyvät arjen hallinta- ja sosiaaliset taidot, vastuuntunto ja yritteliäisyys sekä kansainvälisyys.