Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Vartinojan laajennus ja Isonevan tuulipuistohanke

Hankkeessa suunnitellaan tuulivoimapuistojen perustamista Siikajoen Vartinojalle ja Isonevalle.

Ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, YVA.

Hankkeesta vaastaava: TerraWinD Oy

YVA-konsultti: AIRIX Ympäristö Oy

Yhteysviranomainen: Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus

YVA arviointiselostus ja päätös: www.ymparisto.fi


Isonevan tuulipuiston osayleiskaavan voimaan tulo

Siikajoen valtuuston 14.5.2014 § 41 hyväksymä Isonevan tuulipuiston osayleiskaava on saanut lain voiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 7.7.2015 nro 15/0252/1 ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 26.8.2016. Kaava kuulutettu voimaan tulleeksi 22.9.2016.

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan laajennuksen päätös kumottu

Korkein hallinto-oikeus (26.8.2016 T3569) on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen ja Siikajoen valtuuston 14.5.2014 § 42 päätöksen, joka koskee Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan laajennuksen ja muutoksen hyväksymistä. Päätöksen kumoamisesta on kuulutettu 22.9.2016.


Kaavat hyväksytty

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt 14.5.2014 pitämässään kokouksessa Isonevan tuulipuiston osayleiskaavan ja Vartinojan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen.

Kuulutus hyväksymisestä (22.5-22.6.2014)

Isonevan tuulipuiston osayleiskaava, 14.5.2014 § 41

Vartinojan tuulipuisto osayleiskaavan muutos ja laajennus, 14.5.2014 § 42


Aikaisemmat vaiheet:

Kaavoituksen vireilletulo

Kunnanhallitus käynnisti kaavoituksen Vartinojan laajennuksen ja Isonevan osalta 15.10.2012. Kaavoitushankkeiden osallistumis ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä 23.10-23.11.2012.

Isonevan osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1085 kb

Vartinojan osallitumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1042 kb

Kaavaluonnokset nähtävillä 28.5.-27.6.2013

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos ja Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos pidetään valmistusvaiheen kuulemista varten nähtävillä 28.5 – 27.6.2013 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastolla (Siikasavontie 1a, Ruukki)

Julkaistu kuulutus (28.5.2013)pdf, 11 kb

Luonnosvaiheen asiakirjat:

Isonevan tuulipuisto

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos 1:10000pdf, 2979 kb
Isonevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnoksen selostuspdf, 4974 kb

Vartinojan tuulipuiston muutos ja laajennus

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennusluonnos 1:10000pdf, 834 kb
Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennusluonnoksen selostuspdf, 4792 kb

Kaavaehdotus nähtävillä 28.11.-31.12.2013

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus ja Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan muutos-ja laajennusehdotus pidetään nähtävillä 28.11 – 31.12.2013 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastolla (Siikasavontie 1a, Ruukki).

Julkaistu kuulutuspdf, 7 kb (28.11.2013)

Siikajoen kunnanvirasto on suljettu joulun pyhien lisäksi ma 23.12. ja pe 27.12.2013 (kunnanhallitus 09.09.2013 § 283). Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös Ruukin pääkirjastossa, Opintie 3, RUUKKI.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Isonevan tuulipuisto

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus 1:10000pdf, 2121 kb
Osayleiskaavaehdotus A3pdf, 1867 kb
Osayleiskaavaehdotus, merkinnät ja määräykset A3pdf, 285 kb
Isonevan tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen selostuspdf, 5857 kb
Selostuksen liitekartta 2, A3pdf, 4285 kb

Vartinojan tuulipuiston muutos ja laajennus

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotus 1:10000pdf, 821 kb
Osayleiskaavaehdotus A3pdf, 897 kb
Osayleiskaavaehdotus, merkinnät ja määräykset A3pdf, 58 kb
Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan muutos- ja laajennusehdotuksen selostuspdf, 6600 kb
Selostuksen liitekartta 2, A3pdf, 4285 kb
Selostuksen liitekartta 3, A3pdf, 1050 kb

Kaavoituksen vaiheet:

 • Vartinojan laajennus, kaavoitussopimus, khall 3.10.2011 §300
 • Isoneva, kaavoitussopimus, khall 12.12.2011 § 402
 • Hanke vaatii YVA-menettelyn
 • Kunnanhallitus päättää kaavoituksen virelletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 15.10.2012
 • Vireilletulo kuulutus, osallitumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.10.-23.11.2012
 • Kaavaluonnokset nähtävillä 28.5.-27.6.2013
 • Kunnanhallitus 11.11.2013
 • Kaavaehdotukset nähtävillä 28.11-31.12.2013
 • Kunnanhallitus 31.3.2014
 • Kunnanhallitus 14.4.2014
 • Valtuusto 14.5.2014
 • Vartinojan päätös kumottu, KHO 26.8.2016
 • Isoneva saanut lainvoiman , KHO 26.8.2016
 • Isoneva kuulutettu voimaan tulleeksi 22.9.2016Kaavanlaatija:


Airix Ympäristö Oy

Kaavasuunnittelija

Iikka Ranta