Siirry sis�lt��n
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Maankäyttöä ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen avulla. Kunta vastaa yleiskaavoituksesta, asemakaavoituksesta ja ranta-asemakaavoituksesta kunnan alueella.

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset viihtyisälle ja turvalliselle toimintaympäristölle huolehtimalla riittävästä kaavoitettavasta raakamaasta ja tonttitarjonnasta.

Siikajoen kunnassa kaavoitus ja muuta maankäytön suunnittelua ohjaa kunnanhallitus.

Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista kaavoitus ja maankäyttösuunnitelmista.

Kaavoituskatsaus 2015pdf, 1461 kb

Voimaan tulleet 2017:

Tunelin pienvenesataman ranta-asemakaava hyväksytty

Siikajoen valtuusto on 29.3.2017 §:ssä 25 hyväksynyt Tunelin pienvenesataman ranta-asemakaavan, jolla muodostuvat Siikajoen Tunelin ranta-asemakaavan korttelit 1-3 sekä niihin liittyvät virkistys-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- ja vesialueet. Kaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 11.5.2017.

Voimaan tulleet 2016:

Isonevan tuulipuiston osayleiskaava

Siikajoen valtuuston 14.5.2014 § 41 hyväksymä Isonevan tuulipuiston osayleiskaava on saanut lain voiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 7.7.2015 nro 15/0252/1 ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 26.8.2016. Kaava kuulutettu voimaan tulleeksi 22.9.2016.

Voimaan tulleet 2015:

Ruukin Asemanseudun osayleiskaava, loppuosa

Korkein hallinto-oikeus on 27.11.2015 hylännyt valituksen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.5.2014 nro 14/5086/1, jolla hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, jää voimaan. Ruukin Asemaseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaava kuulutettiin voimaan tulleeksi 12.12.2015 julkaistulla kuulutuksella kiinteistön 748-417-15-183 ja kiinteistön 748-418-4-305 ratapihan valituksien alaisina olleiden alueiden osalta.

Navettakankaan tuulivoimayleiskaava

Siikajoen valtuuston 5.2.2014 § 9 hyväksymä Navettakankaan tuulivoimaosayleiskaava on saanut lain voiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä 20.3.2015 nro 15/0107/1 ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla 25.8.2015 T 2238. Navettakankaan tuulivoimaosayleiskaava on kuulutettu voimaan tuulleeksi kunnan ilmoitustaululla sekä Siikajokilaakso -lehdessä 3.9.2015 ja Raahelainen -lehdessä 5.9.2015.

Kaavoituksen vaiheet

Voimaan tulleet 2013:

Jokivarren osayleiskaava

Siikajoen valtuusto on 18.6.2013 pitämässään kokouksessa hyväksynyt Jokivarrenosayleiskaavan.
Kaava-alue sijaitsee Siikajokivarressa Siikajoenkylän ja Revonlahden välillä rajoittuen Siikajoenkylän ja Revonlahden osayleiskaava-alueisiin. Alue on laajuudeltaan noin 640 hehtaaria.
Kaava on saanut lainvoiman ja kuulutettu voimaan tulleeksi 6.8.2013.

Jokivarren osayleiskaavan asiakirjat ovat kaavoituksen tietopankissa, kohdassa voimaan tulleet kaavat.

Siikajoenkylän osayleiskaavan muutos

Siikajoen valtuusto on 18.6.2013 pitämässään kokouksessa hyväksynyt Siikajoen osayleiskaavan muutoksen. Muutosalue sijaitsee Siikajoenkylällä vanhan kirkonkylän ja Keskikylän alueella. Alue on n. 600 hehtaaria.
Kaava on saanut lainvoiman ja kuulutettu voimaan tulleeksi 6.8.2013.

Siikajoen osayleiskaavamuutoksen asiakirjat ovat kaavoituksen tietopankissa, kohdassa voimaan tulleet kaavat.

Ruukin Asemanseudun osayleiskaava

Siikajoen valtuusto on 16.1.2013 pitämässään kokouksessa hyväksynyt Ruukin Asemaseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaavan ja kaava on korjattu valtuuston 24.4.2013 § 69 päätöksen mukaisesti.
Kunnanhallitus on päättänyt 10.6.2013 § 237 kuuluttaa Ruukin Asemanseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan voimaan, lukuun ottamatta alueita, joihin kohdistuu kaavasta tehdyt valitukset. Valitukset koskevat kiinteistöä 748-417-15-183 ja kiinteistön 748-418-4-305 osaa ratapihan alueesta. Muilta osin osayleiskaava kuulutettiin voimaan 20.6.2013.
Hevosurheilukeskuksen ja osassa Jussinkankaan aluetta kyseessä on Revonlahden osayleiskaavan muutos, näiltä osin Revonlahden oikeusvaikutteinen osayleiskaava kumoutuu tällä voimaan tulleella osayleiskaavalla.

Ruukin osayleiskaavan asiakirjat ovat kaavoituksen tietopankissa, kohdassa voimaan tulleet kaavat.

Voimaan tulleet 2012:

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava

Siikajoen valtuusto on 1.2.2012 pitämässään kokouksessa hyväksynyt Vartinojan tuulipuiston oikeusvaikutteisen osayleiskaavan. Kaava-alue sijaitsee Siikajoenkylältä n. 8 km Revonlahdelle päin Siikajoen pohjoispuolella. Kaava on saanut lainvoiman ja kuulutettu voimaan tulleeksi 12.4.2012.

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan asiakirjat ovat kaavoituksen tietopankissa, kohdassa voimaan tulleet kaavat.