Siirry sis�lt��n
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Tuulivoima

Siikajoen kunnassa on otollisia tuulivoimalapuistojen alueita mannermaalla tuuliatlaksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton selvityksen mukaan. Tuulivoimatoimittajat ovat käynnistäneet useampia tuulivoimahankkeita kunnan alueella. Kunnan rooli on toimia viranomaisena kaavoituksessa ja lupakysymyksissä. Tuulivoiman yleiskaavat hyväksyy valtuusto.

Tuulivoiman kompensaatioalue

Heinäkuussa 2013 tuli voimaan Laki tuulivoiman kompensaatioalueista 490/2013. Osa Siikajoen kunnasta kuuluu Perämeren tuulivoima-alueeseen (karttaliite laissa). Puolustusvoimien valvontajärjestelmä rajoittaa edelleen tuulivoimaloiden suunnittelua osassa kuntaa.

Tuulipuistohankkeita:

  • Merenrannikon tuulipuisto (hanke keskeytetty)
  • Vartinojan tuulipuisto (tullut voimaan 12.4.2012 julkaistulla kuulutuksella)
  • Vartinojan tuulipuiston laajennus (valtuusto hyväksynyt 14.5.2014, päätös komottu KHO 26.8.2016)
  • Isonevan tuulipuisto (valtuusto hyväksynyt 14.5.2014, päätös saanut lainvoiman KHO 26.8.2016, kuulutettu voimaan tulleeksi 22.9.2016)
  • Navettakankaan tuulivoimayleiskaava (valtuusto hyväksynyt 5.2.2014, KHO päätös 25.8.2015. (tullut voimaan 3.9.2015 julkaistulla kuulutuksella, kuulutettu myös 5.9.2015 ilmestyneessä lehdessä)
  • Mastokankaan tuulipuistohanke (valtuusto hyväksynyt 30.3.2016, päätös ei ole lainvoimainen)
  • Kangastuulen tuulivoimapuistohanke (kunnanhallitus 9.11.2017, kaava jaettu kahteen osaan. Valtuusto hyväksyt ensimmäisen osan 9.11.2017, päätös ei ole lainvoimainen)
  • Karhukankaan tuulivoimapuistohanke (valtuusto hyväksynyt 2.11.2016, päätös ei ole lainvoimainen)
  • Isoneva II tuulivoimapuistohanke (YVA-menettely, kaavoitus vireille joulukuussa 2014)


Joulukuussa 2014 vireille tulleet Kangastuulen, Karhukankaan ja Isoneva II hankeet sekä Isonevan ja Navettakankaan kaava-alueet, kuva vireille tulo kuulutuksesta