Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Isoneva II tuulivoimapuistohanke

Isonevan tuulivoimapuiston laajennusalue on n. 476 hehtaaria ja sijaitsee noin 6 km Siikajoenkylästä kaakkoon Siikajoen lounaispuolella Kaava-alue rajautuu Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaan, jonka valtuusto on hyväksynyt 5.2.2014 (lainvoima KHO 26.8.2016). Hankevastaavana molemmissa on Intercon Energy Oy.

Kuva: Isoneva II tuulipuisto hankealue luonnosvaiheessa

Ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeesta tehdään ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Arviointiselostus on ollut nähtävillä 20.6.-26.8.2016. Yhteysviranomainen on antanut 28.10.2016 lausunnonIsoneva II tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Hankkeesta vaastaava: Intercon Energy Oy

YVA-konsultti: Sweco Ympäristö Oy

Yhteysviranomainen: Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus

YVA-hanke: www.ymparisto.fi


Kaavaluonnos nähtävillä 23.1.-22.2.2017

Siikajoen kunnanhallitus on 9.1.2017 § 21 päättänyt asettaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 23.1 – 22.2.2017 välisen ajan.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa mielipide osayleiskaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 22.2.2017 osoitteella Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Siikasavontie 1a, 92400 Ruukki tai sähköpostiin kunnanvirasto@siikajoki.fi, aihe: Isoneva II osayleiskaavaluonnos.

Kuulutuspdf, 341 kb

Asiakirjat:

Kaavaluonnos Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennuksestapdf, 2026 kb
Isonevan tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostuspdf, 9946 kb
Kaava-asiakirjat sekä kaavatyötä varten laadittu YVA-selostus liitteineen on ladattavissa osoitteessta: http://www.ymparisto.fi


Aikaisemmat vaiheet

Kaavoitus vireille

Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt tiedottaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen laajennuksen vireille tulosta (khall 24.11.2014 § 335). Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §). Hankkeesta on tehty maankäyttösopimus Siikajoen kunnan ja Intercon Energy Oy:n välillä.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.12.2014-30.1.2015.

Kuulutuspdf, 325 kb

Isoneva II tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 2104 kb


Kaavoituksen vaiheet:

  • Kaavoitushankkeen käynnistys khall 24.11.2014 § 335
  • Vireilletulo kuulutettu 11.12.2014 Siikajokilaakso, 13.12.2014 Raahelainen
  • OAS nähtävillä 15.12.2014-30.1.2015
  • Kahll 9.1.2017 § 21
  • Kaavaluonnos nähtävillä 23.1-22.2.2017

Kaavan laatijana:

Sweco Ympäristö Oy

Arkkitehti Iikka Ranta
puh. 010 2414 612
iikka.ranta@sweco.fi