Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Kangastuulen tuulivoimapuistohanke

Kangastuulen suunnittelualue on n. 2280 ha ja sijoittuu noin 4 km Revonlahden kylältä Raahen suuntaan, valtatien 8 molemmin puolin. Suunnittelualue rajautuu lännessä Raahen kaupunginrajaan. Kangastuulen tuulipuisto toimii Navettakankaan tuulipuistohankkeen laajennuksena. Hankevastaavana molemmissa on Element Power / Kangastuuli Oy.

Kuva: Kangastuulen tuulipuiston hankealueen sijainti

Ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Arviointiselostus oli nähtävillä 11.1.-11.3.2016. Yhteysviranomainen on antanut 9.5.2016 lausunnon Kangastuulen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Hankkeesta vaastaava:Element Power / Kangastuuli Oy

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy

Yhteysviranomainen: Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus

YVA-hanke: www.ymparisto.fi


Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksytty

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt 9.11.2017 § 113 Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ensimmäisen osan, joka käsittää 28 voimalaa. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana.


Aikaisemmat vaiheet

Osayleiskaavaehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 12.6. – 4.8.2017 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastossa (Siikasavontie 1a, Ruukki) ja Tuukin pääkirjastossa (Opintie 3, Ruukki).

Osayleiskaavaluonnosvaihe

Kunnanhallitus pätti asettaa 20.2.2017 (§ 70) Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 13.3. – 12.4.2017 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastossa (Siikasavontie 1a, Ruukki) ja kunnan kotisivulla www.siikajoki.fi.

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä

Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt 23.1.2017 (§ 33) käynnistää Kangastuulen tuulivoimapuiston kaavamenettelyn uudelleen esteellisyysasian korjaamiseksi. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan tuulivoimalan rakennuslupaan oikeuttavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoitussopimus Siikajoen kunnan ja Kangastuuli Oy:n välillä.

Suunnittelualue sijoittuu Oulu-Raahe tien (valtatie 8) varteen noin 4 km Revonlahdelta Raahen kaupungin rajalle. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 33 tuulivoimalaa.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 2.3.-12.4.2017 välisen ajan.

Kuulutuspdf, 66 kb

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 2487 kb


Kaavoituksen vaiheet:

  • Kaavoitushankkeen käynnistys khall 23.1.2017 § 33
  • Vireilletulo kuulutettu 2.3.2017 Siikajokilaakso, 4.3.2017 Raahelainen
  • OAS nähtävillä 2.3.-12.4.2017
  • Kaavaluonnos nähtävillä 13.3.- 12.4.2017
  • Yleisötilaisuus 5.4.2017
  • Khall 29.5.2017 § 215
  • Kaavaehdotus nähtävillä 12.6. -4.8.2017
  • Khall 16.10.2017 § 361
  • Valtuusto hyväksynyt ensimmäisen osan 9.11.2017 § 113

Kaavan laatijana:

Ramboll Finland Oy

Kaavan laatija:
Projekstipäällikkö
Liisa Märijärvi-Vanhanen
puh. 040 556 0473
liisa.marijarvi-vanhanen@ramboll.fi


Hankevastaava:

Kangastuuli Oy
Element Power

Projektipäällikkö Eeva-Maria Hatva
Puh. 040 596 1425
eeva-maria.hatva@elpower.com