Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Mastokankaan tuulipuistohanke

Kuva: Mastokankaan tuulipuistohankealueen rajaus, osallistumis- ja arviointiohjelmasta

Ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Yhteysviranomainen on antanunut lausunnon Mastokankaan tuulipuistohankkeen arviointiselostuksesta.

Hankkeesta vaastaava: Tuulikolmio Oy

YVA-konsultti: Ahma ympäristö Oy

Yhteysviranomainen: Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus

YVA-hanke: www.ymparisto.fi

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Siikajoen valuttston hyväksymispäätös on saanut lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 19.5.2017 nro 17/0133/1 ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2018: T 1130. Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 22.3.2018.

Siikajoen Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava hyväksytty valtuustossa

Siikajoen valtuusto on 30.3.2016 § 38 hyväksynyt Siikajoen kunnan Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava, 30.3.2016pdf, 8553 kb
Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan selostus, 30.3.2016pdf, 11054 kb
- Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2015pdf, 4187 kb
- Liite 2 Ahma Ympäristö Oy 2015. Mastokankaan tuulivoimapuiston kaavaluonnos, luontovaikutusten arviointi (30.5.2015)pdf, 2426 kb
- Liite 3 Etha Wind Oy 2016. Tuulivoimapuisto Mastokangas, meluselvitys (6.3.2016)PDF, 2172 kb
- Liite 4 Ahma Ympäristö Oy 2015. Mastokankaan tuulivoimapuiston kaavaluonnos, välkemallinnus (29.5.2015)pdf, 4350 kb
- Liite 5 Ahma Ympäristö Oy 2015. Mastokankaan tuulivoimapuiston kaavaluonnos, valokuvasovitteetpdf, 12681 kb
- Liite 6 Vastineet 1.10.2015 kaavaluonnoksen lausuntoihin ja mielipiteisiinpdf, 205 kb
- Liite 7 Vastineet 7.3.2016 kaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiinpdf, 206 kb


Kaavoituksen aikaisemmat vaiheet

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Raahen kaupunginhallitus ja Siikajoen kunnanhallitus ovat päättäneet käynnistää oikeusvaikutteisen tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen Mastokankaan alueelle.

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa 14 tuulivoimalan rakentaminen suunnittelualueelle, joka ulottuu sekä Raahen kaupungin että Siikajoen kunnan puolelle. Hanketta suunnitellaan kuntien yhteistoiminnassa. Osayleiskaavojen hallinnollinen käsittely toteutetaan molemmissa kunnissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Osayleiskaavat laaditaan Tuulikolmio Oy:n aloitteesta. Hankkeen kaavakonsulttina toimii Sito Oy.

Kaavat laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamina oikeusvaikutteisina osayleiskaavoina. Osayleiskaavoja voidaan käyttää suoraan yleiskaavojen mukaisten tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 9.11.2015-8.12.2015

Ehdotusvaiheen asiakirjoja

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavaehdotus, kaavakartta 1.10.2015pdf, 8559 kb
Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavaehdotus, kaavaselostus 1.10.2015pdf, 7500 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 1.10.2015pdf, 4187 kb
Kaavan laatijan vastineet osayleiskaavaluonnoksen lausuntoihin ja mielipiteisiin, 1.10.2015pdf, 205 kb

Osayleiskaavaluonnos nähtävillä oli 29.6.-27.8.2015

Luonnosvaiheen asiakirjat:

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavaluonnos, kaavakartta 2.6.2015pdf, 8552 kb
Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavaluonnos, kaavaselostus 2.6.2015pdf, 5493 kb
Osallistus- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 2.6.2015pdf, 4187 kb
Kaavaselostuksen liitteet
- Luontovaikutusten arviointipdf, 2426 kb
- Melumallinnuspdf, 3377 kb
- Välkemallinnuspdf, 4350 kb
- Valokuvasovitteetpdf, 10458 kb

Vireilletulo

Kuulutus vireilletulosta ja osallistus- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2015pdf, 4298 kb

Kaavoituksen vaiheet:

 • Kaavoituksen käynnistys khall 9.3.2015 § 89
 • Vireilletulo kuulutus
  28.3.2015 Raahelainen
  31.3.2015 Siikajokilaakso
 • OAS nähtävillä
 • Luonnos khall 15.6.2015 §210
 • Luonnos nähtävillä 29.6.-27.8.2015
 • Yleisötilaisuus 6.8.2015
 • Ehdotus khall 12.10.2015 §302
 • Ehdotus nähtävillä 9.11-8.12.2015
 • Yleisötilaisuus 19.11.2015
 • Kunnanhallitus 14.3.2016 § 89
 • Valtuusto 30.3.2016 § 38
 • Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.5.2017
 • Korkein hallinto-oikeus 13.3.2018
 • Voimaantulokuulutus 22.3.2018

Yhteystietoja:

Kaavaa laativa konsultti
Sito Oy
DI (YKS 245) Timo Huhtinen
puh. 040 542 5291
timo.huhtinen(at)sito.fi

Hankevastaava
Tuulikolmio Oy
Tytti Nikunen
puh. 040 560 1218
tytti.nikunen(at)tuulikolmio.fi