Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Revonlahden asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Revonlahdella valtatie 8:n varressa. Kaavamuutos- ja laajennustyö perustuu vt8 ja mt807 liittymä- ja kevyenliikenteen järjestelyihin.

Kuva: Kaava-alueen sijainti, kuva osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Asemakaavan muutos koskee Revonlahden asemakaavan tiloja RN:ot 34:10, 34:39, 34:49, 34:66, 34:145, 34:151, 34:157, 34:169, 66:2 ja 105:5.

Asemakaavan laajennus koskee Revonlahden asemakaavan tiloja RN:ot 35:29, 35:38, 66:1 ja 105:5.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Revonlahden asemakaavan korttelit 3, 11, 42 ja 53 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, virkistys-, erityis-, sekä vesialueet.

Kaavaehdotus nähtävillä 5.11.-7.12.2015

Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.11.-7.12.2015 Siikajoen kunnanvirastolla (Siikasavontie 1a, Ruukki). Kaavaehdotukseen voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.siikajoki.fi. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 7.12.2015 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Siikajoen kunta, Kunnanhallitus, Siikasavontie 1a, 92400 Ruukki tai sähköpostilla kunnanvirasto@siikajoki.fi, aihe: Revonlahden asemakaavaehdotus.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Revonlahden asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen kaavaehdotuspdf, 929 kb

Revonlahden asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen kaavaehdotus, selostuspdf, 2354 kb

Aikaisemmat vaiheet

Kaavaluonnos nähtävillä 28.3-29.4.2013

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Revonlahden asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen luonnospdf, 879 kb

Revonlahden asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen selostus, luonnosvaihepdf, 2339 kb

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 857 kb

Kaavoituksen vaiheet:

  • Vireille 28.3..2013 (khall 11.3.2013 § 98)
  • OAS ja luonnos nähtävillä 28.3.2013-29.4.2013
  • Kaavaehdotus nähtävillä 5.11-7.12.2015

Kaavanlaatija:

Swwco Ympäristö Oy

Kaavasuunnittelija

Iikka Ranta