Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Ruukin Asemanseudun osayleiskaava

Suunnittelualue sijaitsee Siikajoen kuntakeskuksessa Ruukin Asemanseudulla. Alue käsittää asemanseudun lähiympäristöineen mm. Hevosurheilukeskus, Hietamaa, Hakoperä, Tikkakangas, Lievoskangas ja Tuohimaanperä kuuluvat suunnittelualueeseen.

Valtuusto hyväksyi Ruukin Asemanseudun osayleiskaavan 16.1.2013 § 31 ja kaava on korjattu valtuuston 24.4.2013 § 69 päätöksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti 10.6.2013 § 237 kuuluttaa Ruukin Asemanseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan voimaan, lukuun ottamatta alueita, joihin kohdistuu kaavasta tehdyt valitukset. Valitukset koskevat kiinteistöä 748-417-15-183 ja kiinteistön 748-418-4-305 osaa ratapihan alueesta. Muilta osin osayleiskaava kuulutettiin voimaan 20.6.2013.

Korkein hallinto-oikeus on 27.11.2015 hylännyt valituksen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.5.2014 nro 14/5086/1, jolla hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, jää voimaan. Ruukin Asemaseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaava kuulutetaan voimaan tulleeksi 12.12.2015 julkaistulla kuulutuksella kiinteistön 748-417-15-183 ja kiinteistön 748-418-4-305 ratapihan valituksien alaisina olleiden alueiden osalta.

Hevosurheilukeskuksen ja osassa Jussinkankaan aluetta kyseessä on Revonlahden osayleiskaavan muutos, näiltä osin Revonlahden oikeusvaikutteinen osayleiskaava kumoutuu tällä voimaan tulleella osayleiskaavalla.

Ruukin osayleiskaavan asiakirjat ovat kaavoituksen tietopankissa, kohdassa voimaan tulleet kaavat.

Kaavoituksen vaiheet:

  • Vireille 7.12.2009 (khall § 515)
  • Yleisötilaisuus 14.10.2010
  • Luonnos nähtävillä 1.12.2011-2.1.2012
  • Kaavaehdotus nähtävillä 5.7.-31.8.2012
  • Kunnanhallitus hyväksynyt 17.12.2012
  • Valtuusto hyväksynyt 16.1.2013 § 31
  • Kuulutettu voimaan osittain 20.6.2013
  • Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.5.2014
  • Korkein hallinto-oikeus 27.11.2015
  • Kuulutettu loppuosa voimaan 12.12.2015

Kaavanlaatija:

Airix Ympäristö Oy

Kaavasuunnittelija

Iikka Ranta