Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi
17.11.2017 12:33

Kunnanjohtajan blogi: Joulun ja soten odotusta

Tätä kirjoittaessani sote-ja maakuntauudistuksen tiimoilta käy kova kiehunta. Meri-Lapin alueen kunnat tekivät historiallisen ison sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamispäätöksen päättäessään hyväksyä yhteisyrityksen, jonka perustavat kuntien omistama Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Mehiläinen ryhmittymä. Mehiläinen omistaa yrityksestä 81 prosenttia ja kunnat 19 prosenttia. Hallituksen puheenjohtaja valitaan Mehiläisestä. Sopimus sitoo osapuolet 15 vuodeksi.

Pääministeri Juha Sipilä ilmoitti, että hallitus aikoo tiukentaa lakipykäliä, jotta Meri-Lapin malli ei leviäisi. Tällä hetkellä on voimassa kaksi erilaista rajoittavaa lakia, joilla kuntien ”käsiä sidotaan” sosiaali- ja terveystoimen järjestämisen suhteen. Ensinnäkin ns. paras-puitelain velvoitteet ovat voimassa vuoden 2018 loppuun. Tämä velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveystoimensa vähintään 20 000 asukkaan yhteistoiminta-alueilla. Paras-puitelain yhteistoimintavelvoitteen voimassaoloa on jo jatkettu kahteen kertaan, viimeksi kaksi vuotta sitten. Toinen, vuoden 2016 kesällä voimaan tullut laki rajoittaa kuntien investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin sekä kuntien tekemiä sopimuksia yksityisten palveluntuottajien kanssa. Sopimusrajoitukset koskevat sekä palvelusopimuksia että vuokrasopimuksia. Rajoitukset koskevat vain mittavia ulkoistuksia tai sopimuksia. Tämä laki on voimassa vuoden 2019 loppuun. Ilmeisesti Meri-Lapin kunnat löysivät laista ”yhteisyrityksen kokoisen aukon”.

Siikajoen naapurissa Raahessa on tehty merkittävä ratkaisu vanhusten palveluasumisen suhteen. Kaupunki on myymässä Vihannissa sijaitsevan Ukonmäen palvelukeskuksen Attendo Oy:lle 1,8 miljoonan euron hintaan. Sopimuksen mukaan Attendo Oy purkaa vanhan palvelukeskuksen ja sitten rakentaa Vihantiin uudet tilat vanhusten palveluasumiseen. Arkijärjellä tällaisen toiminnan järkevyyttä varmasti ihmettelee, mutta yrityksen kannalta katsottuna sijoitus lienee järkevä, sillä yritys saa operaatiolla mittavan palveluasumistoiminnan järjestettäväkseen. Meillä Siikajoellakin pohdintaa sote-kiiinteistöistä on syytä käydä. Päätöksenteon pohjana on oltava näkemys siitä, minkälaisella ratkaisulla parhaiten turvataan sekä sote-palvelujen saatavuus kuntalaisille, mutta samalla myös torjutaan sellainen uhkakuva, jossa kunnalle jäisi sote-kiinteistöjä tyhjilleen. Maakuntauudistuksen myötä tuleva maakunta on velvoitettu vuokraamaan kuntien sote-kiinteistöt vain kolmeksi vuodeksi. Valtioneuvosto tiedotti heti Meri-Lapin ratkaisun jälkeen, että yksittäisille kunnille voitaisiin maksaa korvausta sellaisessa tilanteessa, jos kunnan mahdollisuudet päättää itsenäisesti taloudestaan ja vastata lakisääteisistä velvoitteistaan vaarantuvat sen johdosta, että kiinteistöjä jää tyhjilleen. Oman tulkintani mukaan tällaisen korvauksen piiriin pääsivät vain ne kunnat, jotka täyttäisivät muutenkin ns. kriisikunnan kriteerit.

Joulukuun puoleen väliin mennessä kunnat antavat lausuntoja ns.valinnanvapauslain uudesta versiosta. Edellinen versiohan kaatui viime kesänä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Merkittävimmät muutokset uudessa mallissa ovat maakuntien toiminnan ”yhtiöittämispakon” poistaminen sekä pitemmät siirtymäajat valinnanvapauden piiriin tuleviin palveluihin. Nähtäväksi jää, riittävätkö nämä muutokset täyttämään perustuslain vaatimukset.

Tämän ”sote-tohinan” ohella osalla meistä on jo päällä ”joulu-tohina”. Jokainen valmistautuu joulun viettoon omalla tavallaan. Itselleni joulu merkitsee ennen kaikkea työkiireistä rauhoittumista ja yhdessäoloa perheen kanssa. Noudatan myös Marttaliiton ohjetta, jonka mukaan kaappeja ei kannata siivota jouluksi, ellei aio viettää jouluaan kaapissa. Mukavaa joulun odotusta kaikille!

-Mauno Ranto-