Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi
17.1.2018 13:43

Kunnanjohtajan blogi: Uusi kunta

Suomen kuntien tulevaisuuteen vaikuttava historiallinen muutos, ns. sote- ja maakuntauudistus on kääntymässä loppusuoralle. Eduskunnan on tarkoitus vielä kevään aikana käsitellä ja hyväksyä sekä ns. valinnanvapauteen että koko maakuntauudistukseen liittyvä lainsäädäntö. Maakuntavaalit on suunniteltu järjestettäväksi lokakuussa tänä vuonna, ja maakuntavaltuustot sekä uudet maakunnat järjestäytyvät vuoden 2019 alusta. Järjestämisvastuu palveluista siirtyy maakunnalle vuoden 2020 alusta kuitenkin siten, että sosiaali- ja terveystoimessa asiakkaan valinnanvapaus laajenee asteittain.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta Siikajoen ja muiden Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien osalta palveluverkostoon ei ainakaan heti ole tulossa mitään suurempia muutoksia. Jokaisessa seutukunnan kunnassa tulee maakunnan suunnitelmien mukaan säilymään nykyisen terveyskeskuksen kaltainen toimipiste, jonka palveluvalikoimaan kuuluu mm. lääkärin vastaanotto. Asiakkaan valinnanvapauden mukanaan tuomia vaikutuksia voimme kuitenkin vain arvailla. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat ovat voimakkaasti laajentamassa toimintaansa eri puolilla maata. Myös Siikajoen kuntaa on lähestytty asian tiimoilta.

Uudistus ei koske pelkästään sosiaali- ja terveystoimea, ja senkin osalta voidaan todeta, että vaikka järjestämisvastuu siirtyy uudelle maakunnalle, jää kunnalle kuitenkin tärkeä tehtävä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Meillä on kunnassa oma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-ryhmä), minkä lisäksi osallistumme seutukunnallisen hyvinvointipolitiikan suunnitteluun.

Kuntamme on viime kesästä alkaen ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamassa Uusi kunta 2019 -hankkeessa. Hankkeessa on ollut mukana 22 maakunnan kuntaa, ja sen kautta olemme saaneet runsaasti erilaista materiaalia ja analysoitua tietoa siitä, miten maakuntauudistus vaikuttaa jatkossa kunnan toimintoihin. Hankkeen lopputuloksiin on tarkoitus perehtyä kunnanhallituksen iltakoulussa lähiaikoina. Hankkeessa on ollut seitsemän eri osiota, joissa on käsitelty mm. kunnan hallintoa, taloutta, kiinteistöjä sekä ateriapalveluja.

Kuntien ruokapalveluiden osalta maakuntauudistuksen vaikutus onkin merkittävä. Tällä hetkellä esimerkiksi Siikajoen kunnan ruokapalveluista ns. sote-ruuan osuus on noin 40 %. Jatkossa kunta ei voi ilman yhtiöittämistä valmistaa tulevan maakunnan yksiköille ruokaa. Uusi kunta -hankkeessa mukana olevien kuntien tilannetta kartoitettaessa näyttää siltä, että useimmat kunnat jatkossa eriyttävät sote- ja koulukeittiöt, jolloin niillä ei ole tarvetta yhteistyöhön maakunnan kanssa. Sote-keittiöt siirtyisivät tässä mallissa maakunnan toiminnaksi, mitä mahdollisuutta Siikajoella ei ole, koska meillä ei ole erillistä sote-valmistuskeittiötä.

Muutama kunta on kiinnostunut yhteisestä ateriapalveluyhtiöstä maakunnan kanssa, ja osa hankkeessa mukana olleista kunnista pyrkii ehkä ulkoistamaan ateriapalvelut. Hankkeen tuloksena jopa todettiin, että ateriapalvelujen tuottaminen kouluille ja päiväkodeille ei välttämättä ole kunnan ydintehtävää, jolloin ulkoistaminen voisi olla toimiva tapa sekä kunnan ateriapalvelujen tuottamiseen että toimialan yritystoiminnan kehittämiseen paikkakunnalla. Tätäkin kysymystä Siikajoella joudutaan lähiaikoina pohtimaan.

- Mauno Ranto -