Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi
20.4.2017 14:33

Kunnanjohtajan blogi: Taloudesta ja vähän tulevaisuudestakin

Huhtikuun kääntyessä lopuilleen on aika katsoa tarkemmin taaksepäin Siikajoen vuoden 2016 kuntatalouden toteutumiseen. Kunnanhallitus käsitteli viime vuoden toimintakertomusta ja tilinpäätöstä sekä henkilöstökertomusta kokouksessaan 27.3.2017. Tilinpäätöksestä tuli selvästi parempi, mitä talousarviota laadittaessa oli oletettu. Tilikauden ylijäämä oli lopulta hieman yli 1,2 miljoonaa euroa. Kunnalla oli taseessa jo aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää lähes 3 miljoonaa euroa, ja nyt tämän viime vuoden ylijäämä mukaan lukien ylijäämää on lähes 4,2 miljoonaa euroa. Suurin vaikutus hyvään tuloksen oli Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tehokkaalla ja taloudellisella toiminnalla. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat olivat esittelemässä kuntayhtymän viime vuoden talouslukuja valtuustossamme maaliskuun lopussa.

Pelkkään ”henkseleiden paukuttelemiseen” ei silti kannata keskittyä. Viime vuoteen mahtui myös taantumista joiltakin osin. Verotulot alittuivat talousarvioon nähden yli 650 000 euroa ja vuoteen 2015 verrattuna verotuloja kertyi lähes 950 000 euroa vähemmän. Verotulojen vähennys kohdistui nimenomaan kunnallisveroon. Kunnan väkiluku väheni myös hieman edellisten vuosien tapaan, ja oli vuoden lopussa 5 364 asukasta, jossa vähennystä vuoden 2015 lopun tilanteeseen oli 107 asukasta. Lisäksi lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yli 1,7 miljoonaa euroa.

Siikajoen kunnan, kuten kaikkien muidenkin Suomen kuntien tulevaisuuteen vaikuttava suuri muutos, ns. sote- ja maakuntauudistus etenee. Sosiaali- ja terveystoimen osalta olemme juuri saaneet Pohjois-Pohjanmaan osalta tietoon alustavia tarkempia suunnitelmia. Siikajoen ja muiden Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien osalta palveluverkostoon ei ainakaan alussa ole tulossa mitään suurempia muutoksia. Jokaisessa kunnassa tulee säilymään nykyisen terveyskeskuksen kaltainen toimipiste, jonka palveluvalikoimaan kuuluu mm. lääkärin vastaanotto. Akuuttivuodeosastotoiminta tulee säilymään Raahessa, ja muutoinkin Raahen sairaalan tulevaisuus näyttää kohtalaisen hyvältä.

Muualla Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa isoja muutoksia sen sijaan tulee. Esimerkiksi useita pieniä vuodeosastoja on tarkoitus sulkea maakunnan eteläosissa sekä Oulun lähiseudun pienemmistä kunnista. Kaikkiaan ”petipaikkoja” koko maakunnasta vähenee n. 130 kappaletta. Tulevaisuudessa vuodeosastoilla hoidetaan vain akuuttipotilaita, ja pitkäaikaishoidon tarpeessa olevien kohdalla hoito tapahtuu mm. tehostetussa palveluasumisessa. Myös kotisairaanhoitoa on tarkoitus tehostaa ja edelleen kehittää.

Soteuudistukseen liittyvä valinnanvapaus on aiheuttanut valtakunnassa paljon keskustelua. Asiaa koskevat lausunnot on annettu maaliskuun lopussa, ja lakiluonnoksia muokataan niiden pohjalta. Pääministerin ja hallituspuolueiden viesti edelleenkin on se, että valinnanvapaus tulee voimaan, mutta aikataulun osalta maakunnille tulisi liukumavaraa.

Kuntavaalit käytiin 9.4.2017. Onnea kaikille valituiksi tulleille! Siikajoen valtuusto uudistuukin merkittävästi, sillä peräti kaksi kolmasosaa valituista valtuutetuista ei ollut valtuustossa päättyvällä kaudella. Uusi valtuusto kokoontunee ensimmäiseen viralliseen kokoukseen jo 7.6.2017, jolloin valitaan mm. uusi kunnanhallitus sekä lautakunnat. Ennen sitä nykyisillä päättäjillä on vielä melkoinen ”loppurutistus”. Kesäkuun alkuun mennessä on käsiteltävä viime vuoden tilinpäätöksen lisäksi mm. uuden kuntalain mukainen hallintosääntö, jota parasta aikaa työstetään lautakunnissa. Kevät siis jatkuu kiireisenä!

Mauno Ranto