Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi
21.2.2017 15:02

Tärkeä tiedote rakennusten omistajille ja haltijoille: Kestääkö katto?

Täyttääkö omistamasi tai hallinnoimasi rakennus seuraavat tunnusmerkit:

  • Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1000 m2 ja
  • kattokannattajat ovat
    • tehdasvalmisteiset, joiden jänneväli on vähintään 18 m tai
    • paikalla valmistetut, joiden jänneväli on vähintään 15 m.

TAI

Maneesi, jonka jänneväli on vähintään edellä mainitun suuruinen, pinta-alasta riippumatta.
Jänneväli on tukien keskikohtien välinen etäisyys.

1.4.2015 tuli voimaan laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300

Laissa edellä kuvatun laajarunkoisen rakennuksen omistaja velvoitetaan huolehtimaan siitä, että asiantuntija arvioi rakenteiden turvallisuuden. Aikaa tälle arvioinnille on lain voimaantulosta 1.4.2015 neljä vuotta, paitsi rakennuksissa, joiden suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho, rakenteellinen turvallisuus on kuitenkin arvioitava viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.