Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Päivittäinen aikataulu lv. 2018-2019

klo luokat 1-4 klo luokat 5-9
08.30-09.15 1. oppitunti 08.30-09.25 1. oppitunti
09.20-10.05 2. oppitunti 09.20-10.05 2. oppitunti
10.05-10.45 1.-4. lk ruokatunti 10.20-11.05 3. oppitunti
10.45-11.30 3. oppitunti 11.05-11.45 5.-9. lk ruokatunti
11.45-12.30 4. oppitunti 11.45-12.30 4. oppitunti
12.45-13.30 5. oppitunti 12.45-13.30 5. oppitunti
13.45-14.30 6. oppitunti 13.45-14.30 6. oppitunti
14.30-15.15 7. oppitunti

Työ- ja loma-ajat lv. 2018-2019

Syyslukukausi alkaa to 9.8.2018
Lauantaityöpäivä la 25.8.2018
Syysloma vko 43 ma 22.10.- pe 26.10.2018
Syyslukukausi päättyy pe 21.12.2018
Joululoma 22.12.2018 -6.1.2019
Kevätlukukausi alkaa ma 7.1.2019
Talviloma vko 10 ma 4.3.- pe 8.3.2019
Pääsiäisloma pe 19.4. - ma 22.4.2019
Vappu ke 1.5.2019
Helatorstai to 30.5.2019
Kevätlukukausi päättyy la 1.6.2019

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

Gumeruksen koulussa lukuvuoden 2016-2017 monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat luontoliikunta (suunnistusjakso, marjastuspäivä) (luokat 0-9), turnaukset (luokat 5-6), juhlaperinne (Lucia-päivä, joulujuhla, laskiainen, pääsiäinen, kevätjuhla) (luokat 0-9), vaellus (luokka 9), leirikoulu (luokat 6 ja 9) ja kaveripäivä (luokat 0-9).

OPPILASKUNTATOIMINTA (OPPILAIDEN OSALLISUUS)

Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa koulun demokraattista toimintakulttuuria. Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.

Oppilaskunnan toiminnan tavoitteena on taata oppilaille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin, lisätä yhteishenkeä oppilaiden keskuudessa, aktivoida oppilaita toimimaan yhdessä kouluviihtyvyyden lisäämiseksi ja luoda pohjaa yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle.

Gumeruksen koulun oppilaskunnan hallitus valitaan lukuvuodeksi kerrallaan 4.-9. –luokkien oppilaista; oppilaat äänestävät luokkansa vapaaehtoisista hallitusedustajansa. Hallitukseen valitut oppilaat toimivat luokkiensa edustajina välittäen luokkatovereidensa toiveet ja ideat edelleen hallituksen käsiteltäviksi. Tänä lukuvuonna hallitukseen valitaan kaksi oppilasta/luokka-aste. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Oppilaskunnan hallitus päättää kokouksessaan perustettavista toimikunnista, joita voivat olla esimerkiksi tapahtuma-, lehti-, kioski- ja urheilutoimikunnat. Oppilaskuntaan kuuluvat oppilaat voivat toimia eri toimikunnissa kiinnostuksensa mukaan. Hallituksessa olevat oppilaat toimivat pääsääntöisesti toimikuntien vastuuhenkilöinä. Lukuvuonna 2016–2017 oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Jenni Peltoniemi ja Reija Vaara.

TUKIOPPILASTOIMINTA

Tukioppilastoiminta on tärkeää toimintaa oppilaiden kouluviihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi koulussamme. Tukioppilaat ovat 8.- ja 9.-luokkalaisista vapaaehtoisista valittuja nuoria, jotka pyrkivät luomaan hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa. Tukioppilaat järjestävät erilaisia yhteenkuuluvaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä lisääviä ja kiusaamisen vastaisia oppituokioita ja tapahtumia eri luokka-asteille. Lukuvuonna 2016-2017 koulumme tukioppilasohjaajana on opettaja Reija Vaara.

KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA (Erasmus+)

Gumeruksen koulu on mukana Erasmus+ -kansainvälisyysohjelmassa KA1-hankkeessa. Lukuvuosien 2015-2016 ja 2016-2017 aikanahankkeessa on tarkoitus toteuttaa opetushenkilöstön koulutusjaksoja, joihin osallistuu rehtori, 11 opettajaa ja yksi koulunkäynninohjaaja. Koulutusjaksojen aihealueet, tvt-taidot ja yhteistoiminnallisuus, liittyvät olennaisesti uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomiin haasteisiin ja painopistealueisiin.

Lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 aikana Gumeruksen koulu on mukana Erasmus+ KA2-hankkeessa. Koulumme lisäksi hankkeessa on mukana koulut Englannista, Espanjasta ja Saksasta. KA2-hankkeessa liikkuvuudet koskevat sekä opettajia että oppilaita. Kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on kehittää opetus- ja oppimismenetelmiä ja oppilaiden kielitaitoa siten, että ne antavat oppilaillemme mahdollisimman hyvät valmiudet kohdata tulevaisuuden haasteet itsenäisinä, rohkeina ja aktiivisina Euroopan kansalaisina.