Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Kuulutus

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta

Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt 23.1.2017 (§ 33) käynnistää Kangastuulen tuulivoimapuiston kaavamenettelyn uudelleen esteellisyysasian korjaamiseksi. Kunnanhallituksen päätöksellä 20.2.2017 (§ 70) tiedotetaan Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta (MRL 63 §).

Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan tuulivoimalan rakennuslupaan oikeuttavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoitussopimus Siikajoen kunnan ja Kangastuuli Oy:n välillä.

Suunnittelualue sijoittuu Oulu-Raahe tien (valtatie 8) varteen noin 4 km Revonlahdelta Raahen kaupungin rajalle. Suunnittelualueen laajuus on noin 2280 ha. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 33 tuulivoimalaa.Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 2.3.-12.4.2017 Siikajoen kunnanvirastolla, os. Siikasavontie 1a, 92400 Ruukki ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.siikajoki.fi.

Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §).

Siikajoella 23.2.2017
Siikajoen kunnanhallitus