Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Kuulutus Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olosta

Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt 29.5.2017 (§ 215) asettaa Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 12.6. – 4.8.2017 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastossa (Siikasavontie 1a, Ruukki), Ruukin pääkirjastossa (Opintie 3, Ruukki) ja kunnan internetsivuilla www.siikajoki.fi. Kunnanvirasto on suljettuna 3.7.- 30.7.2017.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa muistutus osayleiskaavaehdotuksesta. Kir-jalliset muistutukset on toimitettava viimeistään 4.8.2017 osoitteella Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Siikasavontie 1a, 92400 Ruukki tai sähköpostiin kunnanviras-to@siikajoki.fi aihe: Kangastuulen tuulivoimayleiskaavaehdotus.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).

Lisätietoja:
Kaavaa laativa konsultti / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen
puh. 040 556 0473, sähköposti: liisa.marijarvi-vanhanen@ramboll.fi

Siikajoen kunta
Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä
puh. 040 3156 234, sähköposti: etunimi.sukunimi@siikajoki.fi

Hankevastaavan yhteyshenkilö
Kangastuuli Oy, Element Power
Projektipäällikkö Eeva-Maria Hatva
Puh. 040 596 1425, sähköposti: eeva-maria.hatva@elpower.com

Siikajoella 1.6.2017
Siikajoen kunnanhallitus

Asiakirjat
http://www.siikajoki.fi/kaavoitus_ja_maankaytto/tuulivoima/kangastuuli