Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Kuulutus

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta

Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt 23.1.2017 (§ 33) käynnistää Kangastuulen tuulivoimapuiston kaavamenettelyn uudelleen esteellisyysasian korjaamiseksi ja päättänyt asettaa 20.2.2017 (§ 70) Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 13.3. – 12.4.2017 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastossa (Siikasavontie 1a, Ruukki) ja kunnan kotisivulla www.siikajoki.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa mielipide osayleiskaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 12.4.2017 osoitteella Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Siikasavontie 1a, 92400 Ruukki tai sähköpostiin kunnanvirasto@siikajoki.fi aihe: Kangastuulen tuulivoiman osayleiskaavaluonnos.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).

Yleisötilaisuus

Kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 5.4.2017 kello 18-20 Siikajoen kunnanvirastolla, Siikasavontie 1 A, Ruukki.

Lisätietoja:

Kaavaa laativa konsultti / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen
puh. 040 556 0473, sähköposti: liisa.marijarvi-vanhanen@ramboll.fi

Siikajoen kunta
Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä
puh. 040 3156 234, sähköposti: merja.ojanpera@siikajoki.fi

Hankevastaavan yhteyshenkilö
Kangastuuli Oy, Element Power
Projektipäällikkö Eeva-Maria Hatva
Puh. 040 596 1425, sähköposti: eeva-maria.hatva@elpower.com

Siikajoella 9.3.2017
Siikajoen kunnanhallitus

Nähtävillä olevat asiakirjat: http://www.siikajoki.fi/kaavoitus_ja_maankaytto/tuulivoima/kangastuuli