Siirry sis�lt��n
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Vireillä olevat hankkeet

Asemakaavamuutokset

Siikajoen kunnassa tehdään pieniä asemakaavan laajennuksia ja muutoksia. Muutoksista kerrotaan tarkemmin kaavatöiden kohdilla.

Tuulivoima

Siikajoen kunnassa on otollisia tuulivoimalapuistojen alueita mannermaalla tuuliatlaksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton selvityksen mukaan. Tuulivoimatoimittajat ovat käynnistäneet useampia tuulivoimahankkeita kunnan alueella. Kunnan rooli on toimia viranomaisena kaavoituksessa ja lupakysymyksissä. Tuulivoiman yleiskaavat hyväksyy valtuusto.

Tuulivoiman kompensaatioalue

Heinäkuussa 2013 tuli voimaan Laki tuulivoiman kompensaatioalueista 490/2013. Osa Siikajoen kunnasta kuuluu Perämeren tuulivoima-alueeseen (karttaliite laissa). Puolustusvoimien valvontajärjestelmä rajoittaa edelleen tuulivoimaloiden suunnittelua osassa kuntaa.

Vireillä olevat tuulipuistohankkeet