Kuulutus päätöksestä, Taaleri Energia Oy:n Siikajoen Isoneva I tuulivoimahankkeen muutos

Asia

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 14.7.2020 päättänyt, että Taaleri Oy:n Siikajoen Isoneva I tuulivoimahankkeen muutokseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Tiedoksianto

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 16.7.2020. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 

Nähtävillä pito 

Päätös on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/yva -> YVA-päätökset -> Valitse kohdasta ”Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus” -> Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja antavat ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, tuukka.pahtamaa [at] ely-keskus.fi sekä hankkeesta Taaleri Oy:stä Pauli Maaninka puh. 050 527 5550, pauli.maaninka [at] taaleri.com