Heikinhovin kehittämishanke

Kehityshankkeella täsmennetään tilan muutostarpeet tulevaisuuden kylätalona, pohditaan uudenlaisia tapoja käytön aktivointiin ja tapahtumia mitä tiloissa voisi tehdä esim. koulutus, kulttuuri, historia, harrastustoiminta tai mahdollisuus toimia tiloissa yrittäjänä. Selvitetään mahdollisuudet verkostomaiseen toimintaan ja toiminnan laaja-alaisuuteen. Selvitetään asukkaiden ja yhdistysten teemat ja visiot.

Vähentyvien palveluiden takia selvitetään yhteistyömahdollisuudet palveluihin, joita voisi tiloissa hyödyntää sekä selvitetään toiminnalliset korjaustarpeet niin sisätiloissa kuin tarpeelliset muutokset ulkona.

Selvityksen lähtökohtana on yhteisöllisyyden lisääminen, uudenlaisten toimintapojen edistäminen, yrittäjyyden tukeminen ja uusien elinkeinomahdollisuuksia miettiminen alueella. Lisää asukkaiden hyvinvointia tapahtumilla, harrastus- ja koulutusmahdollisuuksilla ja ehkäisee syrjäytymistä - selvityksellä haetaan osallistujia nuorista, ja heille mielekästä tekemistä/ vaikuttamismahdollisuuksia omaan ympäristöön.

Toteuttamisaika: 1.11.2019 – 28.2.2020

Kustannusarvio: 19240 €

Hallinnoija: Siikajoen kunta

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Lippu ja lause suomi PIENI.jpg

Leader logo rgb EU ISO (1).jpg     Leader logo rgb Nouseva Rannikkoseutu ISO.jpg