Puunuija
Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, kunnanhallituslautakunnat ja muut toimielimet.

  • Valtuusto
  • Kunnanhallitus
  • Tarkastuslautakunta
  • Keskusvaalilautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Tekninen lautakunta

Kuntalain mukaan kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset.

Yllä mainitun luottamushenkilöorganisaation lisäksi kunnassa toimii myös vanhuus- ja vammaisneuvosto.

Esityslistat ja pöytäkirjat