Koulutoimikunta

Siikajoen lukion koulutoimikunta

Ruukin koulun ja Siikajoen lukion koulutoimikunnat toimivat yhteistyössä ja kokoontuvat pääsääntöisesti yhteisiin kokouksiin. Koulutoimikuntien tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden ja koulun välistä yhteistyötä. Koulutoimikunnat osallistuvat koulujen työsuunnitelmien käsittelyyn syksyisin ja toimikunnissa voidaan käsitellä myös muita koulun toimintaan liittyviä suunnitelmia, muun muassa opetussuunnitelmaa tai yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitelmia. Koulutoimikunta voi osallistua erilaisten teemapäivien suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimikunnissa voidaan keskustella ajankohtaisista kouluun liittyvistä asioista. 

Koulutoimikunta kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Huoltajat voivat esittää koulutoimikunnan jäsenille toiveita ja tarpeita asioista, joita toivotaan koulutoimikunnassa käsiteltävän sekä ideoita toimintaan.

 

Siikajoen lukion koulutoimikunnan jäsenet:

Jäsen

Puhelinnumero

Tapani Yrjänä pj

0400899251

Esa Lehto

0405488861

 

Helena Klaavo

0400599465

Mervi Koski

0444394692

Seppo Mällinen

0443211967

Heli Luoma, sivistyslautakunnan edustaja

 

Maritta Männistö, henkilökunnan edustaja

0403156320
Juha Vaara, sihteeri

0403156433

Oppilaskunnan edustajat

Lukio_logo.JPG

Siikajoen lukion yhteystiedot

Opintie 1, 92400 RUUKKI
sähköposti: 
etunimi.sukunimi [at] siikajoki.fi

Rehtori
Juha Vaara
puh. 040 3156 433

Opinto-ohjaaja
apulaisrehtori
Maritta Männistö
puh. 040 3156 320

Kanslia
Rauni Rantoharju
puh. 040 3156 315