Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan netissä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Sidonnaisuusilmoitukset