Sijoitustyöryhmä

Sijoitustyöryhmän jäsenet toimikaudella 2019-2021

Jäsen
Severinkangas Pertti (pj)
Ruopsa Jukka (vpj)
Ronkainen Eero
Haapakoski Ari
Karhumaa Mikko
Laakso Matti
Yrjänä Juhani
Hallintojohtaja, sihteeri / esittelijä