Työmarkkinatuki

Yrittäjillä on määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen. Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.

Yrittäjätuloa voi saada myös työmarkkinatuen ohessa, jolloin tulo pienentää työmarkkinatuen määrää. Yrittäjälle maksettava työmarkkinatuki maksetaan ilman lapsikorotusta. Työmarkkinatuki on 33,66 euroa päivässä, ja siitä maksetaan veroa.
Muutokset ovat voimassa 30.6. asti.

Vinkki: Kun laitat hakemuksen, niin valitse vaihtoehto: Hakee kokoaikatyötä. Tämä edesauttaa käsittelyä.

Työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelan sähköisessä asiointipalvelussa, kela.fi. Yrittäjille on luotu oma hakemuslomake.

Työmarkkinatukea pitää hakea ennen toimeentulotukeen turvautumista. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Perustoimeentulotukea ennen pitää selvittää oikeus esimerkiksi työttömyysetuuksiin, asumisen tukiin, vanhempainpäivärahoihin ja sairauspäivärahaan.

Voit hakea sekä työmarkkinatukea, että yksinyrittäjille tarkoitettua 2000 € tukea. Nämä eivät sulje pois toisiaan.

Linkkejä: