Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Siikajoenkylä

Siikajoen ja Ruukin kuntien yhdistyivät vuoden 2007 alussa uudeksi Siikajoen kunnaksi. Samalla vanha Siikajoen kunnan kuntakeskus jäi yhdeksi uuden kunnan monista kylistä samaan tapaan kuin aiemmin Karinkanta ja Merikylä-Tauvo olivat olleet kyliä entisessä Siikajoen kunnassa.Ilmakuva Siikajoen Keskikylältä merelle päin. Etualalla koulukeskus ja punakattoinen monitoimitalo Komppalinna.

Siikajoen kylän on muodostunut nimikkojokensa suulle, missä jokivesi kohtaa meren. Joki virtaa nykyään uutta uomaa, kun jääpato noin 500 vuotta sitten erään kevään jäiden lähdön yhteydessä tukki vanhan uoman. Vanha kuivunut joenuoma on vieläkin hyvin havaittavissa vanhaa kirkkotietä kirkon suuntaan tultaessa.

Jo ensimmäisissä säilyneissä verotileissä Siikajoen kylä oli yksi Pohjois-Suomen suurimmista kylistä. Jokisuulle oli saatu raivattua maata lähes puolelle sadalle verolle pannulle savulle. Tihein asutus on keskittynyt vanhan ja uuden jokiuoman rantamaille. Nimistöselvityksen perusteella asukkaita oli tullut Satakunnasta, Hämeestä Karjalasta ja Savosta. Onpa joukossa joitakin ulkomaalaistaustaisiakin nimiä. Maatalous ja karjanhoito ovat edelleenkin kylällä näkyvässä asemassa. Tilakoot ovat kasvaneet niin, että tuotantorakennukset voivat olla tuhansien neliöiden suuruisia. Lihasikoja tai nautakarjaa on tiloilla usein satoja tai suurimmilla tiloilla jo tuhansia.


Siikajoen kylällä maataloudella on edelleen vahva asema.

Tiettävästi koko Siikajokilaakson ensimmäinen kirkko jäi vainotulten liekkeihin joulukuussa 1592. Kirkko on sijainnut paikalla, ”joca maa wähittäin jo coconans on jokehen wyörynyt”. Kuten nykyisen vuonna 1701 valmistuneen kylän kolmannen kirkon sidehirteen kirkkomaalari Mikael Toppelius on kuvaavasti kirjoittanut 1760-luvulla. Siikajoen kirkko on jokaisen kirkkovuoden aikana monien seurakunnan tapahtumien sijana samoin kuin v. 1796 valmistunut pappilarakennuskin, johon johtaa kirkolta komea koivukuja.

Siikajoen kirkko vuodelta 1701 on jokilaakson vanhin kirkko.


Siikajoki tuli maassamme 1800-luvulla erityisen tunnetuksi Suomen sodan aikana 18.4.1808 käydystä Siikajoen taistelusta, jossa suomalaiset saivat sodan ensimmäisen voiton venäläisistä. Taistelu käytiin kirkon ympäristössä molemmin puolin Siikajokea ja kansan keskuudessa on säilynyt monia taisteluun liittyviä kertomuksia. Taistelupaikkoihin ja muihinkin kirkon seudun kulttuurihistorian ja luonnon nähtävyyksiin kannattaa tutustua Siikajoen kotiseutupolulla.

Suomen sodan Siikajoen taistelun lähetti ratsuineen näytelmässä Jokilaakson sota vuodelta 1992.

Siikajoen kirkonkylä jäi kulkutiestä syrjään, kun noin 3 km yläjuoksulle päin valmistui 1843 Patokosken silta. Silta korvasi kirkon vierestä kulkeneen ja vuosisatoja palvelleen lauttayhteyden, joka oli ollut osa Turun ja Tukholman välistä Pohjanlahden ympäri kiertävää vanhaa Pohjan rantatietä. Silta korvattiin uudella sillalla v. 1961 ja käyttämättömäksi jäänyt siltavanhus purettiin v. 1981.

Siikajoen asutus ja myöhemmin myös palveluvarustus alkoi keskittyä uuden sillan seudulle, paikasta muodostui Siikajoen Keskikylä. Tiiton koululla aloitettiin opetustyö koko jokilaakson ensimmäisenä kansakouluna v. 1881. Vapaa-ajan harrastuksia varten nuorisoseura rakensi ensimmäisen toimitalonsa v. 1897, josta useiden laajennusten ja kunnostusten jälkeen on tullut Siikajoen kylätalo Heikinhovi.


Kyläläisten ja yhdistysten käyttöön kunnostettu Siikajoen nuorisoseuran talo Heikinhovi.

Kyläkeskus kasvoi ja palveluvarustus monipuolistui. Kunnan väkiluku sen sijaan väheni jatkuvasti ja asukasluku oli pudonnut sotien jälkeiseen aikaan nähden puoleen 1980-luvulle tultaessa. Kaupalliset ja hallinnollisetkin palvelut keskittyivät Meijerisaaresta Raahen suuntaan johtavan kauppakadun varteen. Täältä löytyy vielä monelta kyliltä kadonnut päivittäistavarakauppa asiamiesposteineen, polttoaineen jakeluautomaatti, palveleva osuuspankki ja maankuulu pubi Huitsinnevada.

Siikajoen kylän koulukeskus Gumeruksen koulu on kyläläisten opinahjona esikoulusta peruskoulnsa päättäviin luokkiin saakka. Koulukeskuksen yhteydessä oleva monitoimitalo Komppalinna tarjoaa upeat puitteet monipuoliselle liikunta- ja kulttuuriharrastamiselle.

Siikajoen luonto ja asema meren rannalla on pitänyt paikkakunnan merkittävässä asemassa vapaa-ajan paikkana. Entinen ammattikalastus on vähentynyt, mutta tilalle on tullut harrastuskalastus. Varessäikän, Merikylän ja Tauvon venesatamat sekä Tunelin venevalkama jatkavat paikkakunnan merellistä perinnettä. Uutta toimeliaisuutta on tuonut Keskikylälle rakennettu golf-kenttä. Kentän yhteydessä oleva klubirakennus kannattaa muistaa viihtyisää levähdys- ja ruokapaikkaa etsiessä, vaikka ei harrastaisikaan pelaamista.


Siikajoen 18-reikäisellä golf-kentällä riittää harrastajia myöhäiseen syksyyn.

Siikajoen kylällä on Siikajoen kunnalla ja monilla yksityisilläkin maanomistajilla tarjota viihtyisiä ja sekä kylän monipuolisten palvelujen läheltä rakennuspaikkoja rakentajille. Ainutlaatuisia ovat rakennuspaikat vuolaan Siikajoen maisemissa Meijerisaaressa ja merellisessä Tauvossa.

Siikajoen kylälle on perustettu uusi kyläyhdistys helmikuussa 2008, joka on käynnistämässä toimintaansa. Kyläläisten ideoita otetaan nyt erityisellä innolla vastaan toimintaa käynnisteltäessä. Perustavassa kokouksessa linjattiin, että yhdistys pyrkii toimimaan laajasti yhteistyössä alueella jo toimivien muiden yhdistysten kanssa ja Siikajoen kunnan kanssa. Ensimmäisenä puheenjohtajana on Vesa Ojanperä. Kyläyhdistykselle suunnatuissa asioissa voi puheenjohtajaa lähestyä sähköpostitse opera@kotinet.com tai puhelimitse 044-4393636.