Asukaskysely Leuvannevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeesta

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee Siikalatvan ja Siikajoen kuntiin tuuli- ja aurinkovoimapuiston rakentamista. Leuvannevan hankkeessa suunnitellaan yhteensä enintään 41 tuulivoimalan ja 120–600 hehtaarin aurinkovoimalan rakentamista. Tuuli- ja aurinkovoimapuistoon rakennetaan 1–2 sähköasemaa ja se liitetään sähköverkkoon uudella 400+110 kilovoltin voimajohdolla, joka rakennetaan joko Raahen Lumijärven tai Haapaveden Pihtinevan sähköasemalle.

Hankkeesta on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa selvitetään tuuli- ja aurinkovoimapuiston kahden toteutusvaihtoehdon (VE1, VE2) ympäristövaikutuksia. Alueen liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä SVE1, SVE2A ja SVE2B alavaihtoehtoineen a-c. Mukana on myös vaihtoehto (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Vaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu asukaskysely, jolla selvitetään esimerkiksi hankealueen lähialueen nykyistä käyttöä, näkemyksiä hankkeen vaikutuksista sekä mielipiteitä eri vaihtoehdoista.

Voitte vastata kyselyyn osoitteessa https://mpt.link/Leuvannevan-hanke-YVA Lisäksi kysely on saatavilla paperisena versiona Rantsilan kirjastolta ja Pulkkilan kunnantalolta tai tilaamalla kysely puhelinsoitolla Anja Tapiolta/AFRY Finland Oy puh. 050 412 9750.

Vastauksia toivotaan runsaasti ja vastausaikaa on 29.12.2023 asti.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antavat:

YVA-konsultti:

Hankkeesta vastaava:

AFRY Finland Oy

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy

Susanna Ylitervo

Mika Hytönen
susanna.ylitervo [at] afry.commika.hytonen [at] vsb.energym (mika[dot]hytonen[at]vsb[dot]energy)

050 412 3122

www.afry.com

040 722 4417

www.vsb.energy       

 

 

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä (mm. YVA-ohjelma) on saatavilla myös ympäristöhallinnon internet-sivuilla:

https://www.ymparisto.fi/leuvannevantuulivoimaYVA

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen päivittyneen hankesuunnitelman mukaisesti hankealue on 
pienentynyt merkittävästi pohjoisosistaan, sähkönsiirtoreittivaihtoehtoja on päivitetty 
ja alueelle suunnitellaan aurinkovoimaa. Ajantasainen hankesuunnitelma löytyy 
asukaskyselyn alkupuolelta.