Kurssimaksut

Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan 2 kertaa lukuvuoden aikana, syyslukukaudella 30 € ja kevätlukukaudella 45 €. Lyhytkursseilla maksut määräytyvät tuntimäärän ja kustannusten perusteella. Kurssimaksujen lisäksi voidaan periä erillinen materiaalimaksu tai vastaava. Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat kurssille tarvittavat materiaalit itse. Kurssimaksu on nähtävillä jokaisen kurssin tiedoissa. 

Poikkeuksena tästä ovat musiikin yksilöopetuksen maksut, jotka määräytyvät oppitunnin mukaan seuraavasti:

15 min/vko syyslukukausi 33€, kevätlukukausi 49€
30 min/vko syyslukukausi 65€, kevätlukukausi 98€
45min/vko syyslukukausi 98€, kevätlukukausi 146€


KURSSIN PERUUTTAMINEN JA MAKSUJEN PALAUTTAMINEN

  • Ilmoittautuminen on aina sitova. Opiskelija voi peruuttaa varatun paikan 5 vrk ennen kurssin alkamista, muussa tapauksessa veloitetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä opiston toimistoon joko soittamalla tai sähköpostitse osoitteeseen kansalaisopisto [at] siikajoki.fi Netin kautta ilmoittautuessaan henkilö saa ilmoittautumistunnuksen, jota hän voi käyttää myös kurssipaikan peruuttamiseen netin kautta. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutukseksi ei myöskään hyväksytä sitä, että henkilö ei osallistu kurssille.
  • Koko lukuvuoden kestäville kursseille ei tarvitse ilmoittautua kevätlukukaudeksi uudelleen. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan halua jatkaa ryhmässä kevätlukukautta, tulee hänen tehdä peruutus normaalin peruutuskäytännön mukaan eli 5 vrk ennen kurssin alkamista.
  • Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää kurssin. Kurssin keskeyttämisestä tulee ilmoittaa myös opiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla.
  • Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli kurssitoiminta keskeytyy ns. ylivoimaisen esteen vuoksi, kuten tulipalo, luonnonkatastrofi, tarttuva tauti tai vastaava.
  • Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua
  • Varattu kurssipaikka on henkilökohtainen. Sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle, vaikka kurssimaksu olisi suoritettu.
  • Mikäli opiskelija ilmoittautuu koko lukuvuoden kestävälle kurssille kesken lukukauden, kurssimaksu peritään koko lukukaudelta.
  • Lyhyt- ja intensiivikursseista peritään aina koko kurssimaksu.
  • Yksilö- ja ryhmä opetuksessa tunnit voidaan pakottavista syistä jättää korvaamatta 2 kertaa lukuvuoden aikana. Musiikin yksilöopetuksessa oppilaasta johtuvia poissaoloja ei korvata.
  • Siikajoki-opisto voi evätä henkilön opiskeluoikeuden seuraavalle lukuvuodelle, mikäli hänellä on maksamattomia kurssimaksuja aiemmilta lukuvuosilta tai muita avoimena olevia maksuja Siikajoen kunnalle.

Yhteystiedot

Osoite
Siikajoki-opisto
Virastotie 5 A
92400 Ruukki

Puhelin, toimisto
040 3156 230

Sähköposti                                 
kansalaisopisto [at] siikajoki.fi

Puhelin, rehtori                         
040 3156 250


SIIKAJOKI-OPISTON TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi

11.9.-26.11.2023

Kevätlukukausi

8.1. - 5.5.2024

Loma-ajat

Syysloma viikolla 43 (23.-29.10.2023)
Hiihtoloma viikolla 10 (4.-10.3.2024)
Pääsiäisloma 29.3.-1.4.2024

Loma-aikoina tai arkipyhinä ei ole opetusta, ellei niistä erikseen ole mainintaa opinto-ohjelmassa tai sovittu opettajan kanssa.