Talous

Talousarvio- ja suunnitelma

Talousarvio ja -suunnitelman tulee noudattaa kuntastrategiaa. Sen avulla turvataan kunnan tehtävien hoitaminen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Valtuusto on hyväksynyt 16.12.2021 § 173 pidetyssä kokouksessa vuoden 2022 talousarvion ja -suunnitelman.

Talousarvio 2022

 

Aikaisemmat talousarviot

Talousarvio 2021

 

Tilinpäätös

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden sekä talouden ja toiminnan toteutumista seurataan tilinpäätöksessä. Kunnanhallitus seuraa taloutta ja tilinpäätösennustetta myös  vuoden aikana. Tilinpäätös kokoaa koko vuoden seurantatiedot. Tilinpäätös käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Tilinpäätös 2021

 

Aikaisemmat tilinpäätökset

Tilinpäätös 2020

 

Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus laaditaan käsiteltäväksi samanaikaisesti kunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa.

Henkilöstökertomus 2021

 

Aikaisemmat henkilöstökertomukset

Henkilöstökertomus 2020


Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Arviointikertomuksessa tarkastellaan, miten valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Arviointikertomus 2021

 

Aikaisemmat arviointikertomukset

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020


Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus 2021

Tilintarkastuskertomus 2020