Talous

Talousarvio- ja suunnitelma

Talousarvio ja -suunnitelman tulee noudattaa kuntastrategiaa. Sen avulla turvataan kunnan tehtävien hoitaminen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Valtuusto on hyväksynyt 14.12.2017 pidetyssä kokouksessa vuoden 2018 talousarvion ja -suunnitelman.

Talousarvio 2018


Tilinpäätös

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden sekä talouden ja toiminnan toteutumista seurataan tilinpäätöksessä. Kunnanhallitus seuraa taloutta ja tilinpäätösennustetta myös  vuoden aikana. Tilinpäätös kokoaa koko vuoden seurantatiedot. Tilinpäätös käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Tilinpäätös 2017


Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Arviointikertomuksessa tarkastellaan, miten valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017


Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus 2017