Vaalit

EUROPARLAMENTTIVAALIT  2024                                                                   

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentin jäsenmäärä on EU:n perussopimusten mukaisesti enintään 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Jäsenmäärästä ja jäsenvaltioiden välisestä paikkajaosta päättää Eurooppa-neuvosto parlamentin tehtyä asiasta aloitteen. Vaalikaudelle 2024–2029 tehdyn päätöksen (22.9.2023) mukaan Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 720 ja Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä 15. Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain. 

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 SIIKAJOEN KUNNASSA

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00–20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain sillä äänestysalueella, joka on merkitty ilmoituskorttiin hänen äänestyspaikakseen. Siikajoen kunnan äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat: 

Nro      Äänestysalue                                        Äänestyspaikka ja osoite

001      Siikajoenkylä                                           Komppalinna, Jaakontie 1 B, 92320 Siikajoki
002      Ruukki                                                      Pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki
003      Paavola                                                    Paavolan monitoimitalo, Paavolantie 2, 92430 Paavola
004      Revonlahti                                               Revonlahden koulu, Koulukuja 11, 92350 Revonlahti

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestys järjestetään ajalla 29.5–4.6.2024. Siikajoen kunnassa yleiset ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat ovat:

Komppalinna, Jaakontie 1 B, 92320 Siikajoki 
29.5.2024(ke)klo10.00–15.00
30.5.2024(to)klo13.00–18.00
31.5.–2.6.2024(pe–su)klo10.00–15.00
3.–4.6.2024(ma–ti)klo13.00–18.00
Pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki 
29.–30.5.2024(ke–to)klo10.00–18.00
31.5.–2.6.2024(pe–su)klo10.00–15.00
3.–4.6.2024(ma–ti)klo10.00–18.00

 

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja Siikajoen kunnassa ovat Palvelukeskus Mäkelänrinne, Heikinkuja 4, 92400 RUUKKI, Paavolatalo, Metsätie 25, 92430 PAAVOLA ja Karentiakodit, Karinkannantie 90, 92330 KARINKANTA. Laitoksessa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan ao. laitoksen ilmoitustaululla. 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, sekä hänelle määrätty omaishoitaja saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse (p. 040 3156 210 tai 040 3156 214) tai postitse osoitteeseen 
Siikajoen kunta / Keskusvaalilautakunta, Virastotie 5 A, 92400 Ruukki.

Siikajoella 1.3.2024                        Siikajoen kunnan keskusvaalilautakunta