Vaalit

PRESIDENTINVAALIT 2024 

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

 

PRESIDENTINVAALIT 2024 SIIKAJOEN KUNNASSA

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9:00 – 20:00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain sillä äänestysalueella, joka on merkitty ilmoituskorttiin hänen äänestyspaikakseen. Siikajoen kunnan äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat: 

 

Nro      Äänestysalue                                        Äänestyspaikka ja osoite

001      Siikajoenkylä                                           Komppalinna, Jaakontie 1 B, 92320 Siikajoki

002      Ruukki                                                      Pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki

003      Paavola                                                    Paavolan monitoimitalo, Paavolantie 2, 92430 Paavola

004      Revonlahti                                               Revonlahden koulu, Koulukuja 11, 92350 Revonlahti

 

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestys järjestetään ajalla 17. - 23.1.2024. Siikajoen kunnassa yleiset ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat ovat:

Komppalinna, Jaakontie 1 B, 92320 Siikajoki

17.1.2024            (ke)             klo    9:30-15:00

18.1.2024            (to)              klo  12:30-18:00

19.1.2024            (pe)             klo    9:30-15:00

20.-21.1.2024      (la-su)         klo  10:00-15:30

22.-23.1.2024      (ma-ti)        klo  12:30-18:00

Pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki

17.-18.1.2024      (ke-to)        klo  10:00-18:00

19.1.2024            (pe)             klo  10:00-16:00

20.-21.1.2024      (la-su)        klo  10:00-15:30

22.-23.1.2024      (ma-ti)        klo  10:00-18:00


MAHDOLLINEN TOINEN VAALI

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9:00 – 20:00.

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestys järjestetään ajalla 31.1. – 6.2.2024. Siikajoen kunnassa yleiset ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat ovat:

Komppalinna, Jaakontie 1 B, 92320 Siikajoki

31.1.2024            (ke)             klo    9:30-15:00

1.2.2024              (to)              klo  12:30-18:00

2.2.2024              (pe)             klo    9:30-15:00

3.-4.2.2024          (la-su)         klo  10:00-15:30

5.-6.2.2024          (ma-ti)        klo  12:30-18:00

Pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki

31.1.-1.2.2024     (ke-to)         klo 10:00-18:00

2.2.2024              (pe)              klo 10:00-16:00

3.-4.2.2024          (la-su)          klo 10:00-15:30

5.-6.2.2024          (ma-ti)         klo 10:00-18:00

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja Siikajoen kunnassa ovat Palvelukeskus Mäkelänrinne, Heikinkuja 4, 92400 RUUKKI, Paavolatalo, Metsätie 25, 92430 PAAVOLA ja Karentiakodit, Karinkannantie 90, 92330 KARINKANTA. Laitoksessa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan ao. laitoksen ilmoitustaululla. 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, sekä hänelle määrätty omaishoitaja saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16:00 mennessä. Mahdollisessa toisessa vaalissa kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16:00 mennessä, jollei ole ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä.

Ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse (p. 040 3156 210 tai 040 3156 214) tai postitse osoitteeseen Siikajoen kunta/Keskusvaalilautakunta, Virastotie 5 A, 92400 Ruukki.

 

Siikajoella 20.11.2023                                          Siikajoen kunnan keskusvaalilautakunta