Suo ja usva
Siikajoen luonto

Siikajoella on monipuolinen luonto, jossa jokivarressa on kulttuurihistoriallisesti merkittävää maisemaa.

Luonnonsuojelu

Siikajoen kunta tekee päätökset luonnonmuistomerkeistä, muuten luonnonsuojelua koskevat päätökset tehdään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa sekä ympäristöministeriössä.

Suojelualueet Siikajoella

Natura -alueet:

 • Siikajoen lintuvedet ja suot
 • Akanneva - Rimmenneva 
 • Säärenperä ja Karinkannanmatala 
 • Huhtaneva - Lumineva 
 • Haarasuo
 • Revonneva - Ruonneva

Muuta:

 • Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt - Siikajoen alaosa Pöyrynkosken alapuolelle asti
 • Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat, 9 kpl.
 • Useita yksityisten mailla olevia luonnonsuojelualueita

Lisätietoja luonnonsuojelusta ja suojelualueista löydät ympäristöhallinnon nettisivuilta www.ymparisto.fi

Pohjavesialueet Siikajoella

Pohjavesialueet:

 • Koivulankangas-Keltalankangas, luokka 1
 • Vartinvaara, luokka 1
 • Alhonmäki-Isokangas, luokka 2
 • Mikonselkä, luokka 2
 • Turtakangas, luokka 2

Lisätietoa vesiensuojelusta löydät ympäristöhallinnon nettisivuilta www.ymparisto.fi

 

Suojelusuunnitelmat:

Mikonselän pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Palokangas-Selänmäki ja Koivulankangas-Keltalankangas pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys