Esiopetus

Esiopetusta järjestetään kaikilla Siikajoen kouluilla 19 vuosiviikkotuntia.

Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta lapsen yksilöllisistä kehittymisen mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä.

Esiopetuksen tavoitteena on

  • lapsen myönteisen minäkuvan vahvistuminen,
  • oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen,
  • perustietojen, -taitojen ja –valmiuksien oppiminen,
  • leikin kautta oppiminen,
  • ymmärtää vertaisryhmän merkitys oppimisessa ja
  • oppimisen ilon ja innostuksen säilyttäminen ja uusien oppimishaasteiden rohkea ja luova kohtaaminen.

Siikajoen kunnassa käytyjen arvokeskustelujen pohjalta esiopetuksen paikallisessa arvoperustassa ja oppimiskäsityksessä painottuvat seuraavat asiat:

  1. Lapsen oman opinpolun myönteinen aloittaminen
  2. Terve ja hyvä elämäntapa
  3. Oman kotipaikan arvostaminen ja perinteet
  4. Kulttuurien kunnioittaminen

Esikoululaisilla on oikeus varhaiskasvatuksen yksiköissä järjestettävään täydentävään varhaiskasvatukseen, jota haetaan sähköisesti eDaisyssä https://siikajoki.daisynet.fi/edaisy.  Tällöin maksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan. 

Esikoululaisilla on vanhempien niin toivoessa mahdollisuus osallistua kouluilla järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan, josta ohjeistus https://siikajoki.fi/aamu-ja-iltapaivatoiminta.

Esiopetukseen ja peruskouluun ilmoittautuminen

Kouluilta lähetetään esioppilaille kotiin kirje, jossa on ilmoittautumislomakkeet ja tietoa tutustumispäivistä. Tutustumispäivistä ilmoitetaan myös kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Löydät lomakkeet myös liitteistä. 

 

Koulujen yhteystiedot

Gumeruksen koulu 
Jaakontie 1, 
92320 Siikajoki 
Kanslia puh. 040 3156 431
Rehtori Jusa Honkala
puh. 040 3156 448
jusa.honkala(@)siikajoki.fi 

Luohuan koulu 
Kupsalankuja 7 
92450 LUOHUA
Puh. 040 3156 356
Vs. koulunjohtaja Niina Tölli
puh. 040 3156 354 
niina.tolli(@)siikajoki.fi

Paavolan koulu 
Koulutie 2 B 
92430 PAAVOLA 
Kanslia puh. 040 3156 364
Koulunjohtaja Sari Sinkkonen
puh. 040 3156 363 
sari.sinkkonen(@)siikajoki.fi

Revonlahden koulu
Koulukuja 11 
92350 REVONLAHTI 
Koulunjohtaja Anne Kujanpää-Kemola
puh. 040 3156 361
anne.kujanpaa(@)siikajoki.fi

Ruukin koulu
Opintie 1
92400 Ruukki
Kanslia puh. 040 3156 316
Rehtori Juha Vaara
puh. 040 3156 433 
juha.vaara(@)siikajoki.fi