Kuntalisä

Siikajoen kunta maksaa kuntalisää yhdistykselle, yritykselle tai yhteisöille kunnanhallituksen päätöksen 11.12.2023 § 427 mukaisesti työntekijän työllistämiseen.

Kuntalisällä tarkoitetaan yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille työntekijän palkkakustannuksiin maksettavaa avustusta. Kuntalisää voi saada Suomessa kirjoilla oleva yhdistys, yritys ja yksityinen henkilö, joka työllistää Siikajoen kunnassa vakituisesti asuvan henkilön. 

Työllistämisen ensisijainen tukimuoto on palkkatuki, mutta mikäli työllistettävästä henkilöstä ei voi saada palkkatukea, niin tällöin Siikajoen kunta voi myöntää työnantajalle työllistämisen kuntalisää, kun se työllistää: 

  • siikajokisen työttömän henkilön, joka on saanut yli 300 päivää työmarkkinatukea: 380 € / kk
  • siikajokisen työttömän henkilön, joka on saanut yli 1000 päivää työmarkkinatukea: 720 € / kk.

Alle 30-vuotiaiden osalta ei edellytetä vuoden työttömyysjaksoa. Tällöin tuki on 720 €/kk/max 12kk. Korkeampi tuki lakkaa sinä päivänä, kun työllistettävä täyttää 30 vuotta. 
 

Kuntalisä muihin kuin palkkauskustannuksiin 

Palkkakustannusten vaihtoehtona kuntalisää voidaan myöntää kertaluontoisesti myös muihin kustannuksiin, kuten esimerkiksi työvälineisiin, koulutukseen, ohjaukseen ja muihin työsuhteesta aiheutuviin kustannuksiin. Siikajoen kunta tukee arvioiduista kustannuksista 50% /max 2000 euroa. 

Työsuhteen ehdot: 

  • Viikoittainen työaika tulee olla vähintään 85 % alan kokoaikaisesta työajasta.
  • TES:n mukainen palkkaus.
  • Tuki on harkinnanvarainen ja riippuvainen kunnan työllisyysmäärärahoista.
  • Kuntalisähakemukseen on liitettävä mukaan työsopimus.
  • Työnantajalla tulee olla kaikki lakisääteiset velvoitteet hoidettuna.

Kuntalisän hakeminen ja tilitys

Katso ohjeet liitetiedostosta Kuntalisän perusteet 2024.

Täytä ja lähetä kuntalisähakemus tai tilityslomake osoitteeseen Virastotie 5 A, 92400 RUUKKI
TAI salattuna sähköpostina osoitteeseen kunnanvirasto [at] siikajoki.fi (kunnanvirasto[at]siikajoki[dot]fi) . Saat ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseen pyytämällä niitä sähköpostitse osoitteesta: kunnanvirasto [at] siikajoki.fi (kunnanvirasto[at]siikajoki[dot]fi)

Laita turvapostin otsikoksi joko Kuntalisän hakemus tai Kuntalisän maksatus.

 

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Veera Karvonen 040 3156 220 ja palvelusihteeri Päivi Klasila 040 3156 214