Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja.

Kuntaliiton 2023 julkaisemaan Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa -julkaisuun pääsee tästä.

 

Sidonnaisuusrekisteri