Siikajoki Siikajoenkylän sillalta alajuoksulle.
Esityslistat ja pöytäkirjat

Siikajoen kunta päivitti asianhallintajärjestelmänsä vuonna 2023. Versiovaihdoksen vuoksi esityslistoja ja pöytäkirjoja on nähtävillä tammikuusta 2023 lähtien.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Viranhaltijapäätökset

Täältä löydät sellaiset viranhaltijapäätökset, joihin kuntalaisilla on muutoksenhakumahdollisuus. Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöksen muutoksenhakuajan.

Viranhaltijapäätökset