Vireillä olevat kaavahankkeet

Siikajoella on meneillään useita kaavahankkeita. Kunnassa kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus ja kaavoitus tehdään kaavakonsulttien toimesta. Hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla. Kaava-aineistot ovat nähtävillä myös kunnanvirastolla niiden nähtävilläoloaikana.

Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Siikajen kunnanhallitus päätti tiedottaa Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta (KHALL 6.6.2022 § 242).

 

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavan laajennuksen kaava hyväksytty

Siikajoen valtuusto hyväksyi 28.5.2020 § 53 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennuksen. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Valtuuston päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavan aikaisemmat vaiheet

Ehdotusvaihe

Siikajoen kunnanhallitus on 28.1.2019 § 53 päättänyt asettaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. kaavaehdotus oli nähtävillä 11.2-12.3.2019.

Luonnosvaihe

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 9.1.2017 § 21 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.1.-22.2.2017.

Siikajoen kunnanhallitus päätti tiedottaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen laajennuksen vireille tulosta 24.11.2014 § 335.

Maankäyttöstrategian päivitys

Siikajoen maankäyttöstrategian päivitys on valtuusto hyväksynyt 28.2.21019 § 28.

Maankäyttöstrategia 2018