Ympäristönvalvonta

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa. Tavoitteena on turvata Siikajoen asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö paikalliset olosuhteet huomioiden.

Siikajoella ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninenlautakunta, joka on delegoinut osan päätäntävallastaan viranhaltijoille. Ympäristövalvonnan tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, ympäristönsuojelulain mukaistan ilmoitusten käsittely. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

Siikajoen kunta hankkii ympäristösihteeripalvelut Raahen kaupungilta ostopalveluna. 

Lisätietoja

Lisätietoja ympäristönsuojelusta löydät Raahen kaupungin sivulta: https://www.raahe.fi/elinymparisto/luonto-ja-ymparisto

Sähköinen asiointi

Lupapiste.fi kautta voit hoitaa hankkeita, joilla on ympäristöön vaikuttavaa toimintaa.