Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Se valmistelee päätettävät asiat valtuustolle lukuun ottamatta tarkastuslautakunnan valmistelemia asioita (arviointikertomus ja tilinpäätös). Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää puhevaltaa kunnan puolesta. Hallitus huolehtii myös valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Siikajoen kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä, jotka valtuusto on valinnut eri poliittisista ryhmistä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen kokoonpano 1.8.2021 - 31.5.2023

  • Kauko Lehto (pj),  puh. 0500 585506
  • Tiina Hovi (1. vpj), puh. 040 7794 682
  • Jacqueline Aguilera Velásquez (2. vpj), puh. 040 5771 906
  • Helena Klaavo, puh 0400 599 465
  • Mikko Kinnunen
  • Jari Ojala, puh 0400 815 634
  • Matti Pohjola, puh 050 3649 263
  • Jukka Ruopsa
  • Laura Vikiö, puh 050 3706 240

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] siikajoki.fi.

 

Esityslista julkaistaan viimeistään neljää päivää ennen kokousta kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen hyväksymisen jälkeen. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti kokousta seuraava perjantai. Pöytäkirjan saa pyydettäessä nähtäville myös kunnanvirastolla (Virastotie 5A, Ruukki).

Muutoksenhaku kunnanhallituksen päätöksiin tehdään ko. kokouksen pöytäkirjaan liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen mukaisesti.


Kokousaikataulu keväällä 2022

9.5. klo 16.30
23.5. klo 16.30
6.6. klo 16.30
20.6. klo 16.30

 

Kokousaikataulu syksyllä 2022

15.8. klo 16.30
29.8. klo 16.30
12.9. klo 16.30
26.9. klo 16.30
10.10. klo 16.30
31.10. klo 16.30
14.11. klo 16.30
28.11. klo 14.00
12.12. klo 16.30