Hallitus
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Se valmistelee päätettävät asiat valtuustolle, lukuunottamatta tarkastuslautakunnan valmistelemia asioita. Hallitus  huolehtii myös valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.
Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi arviointikertomuksen ja tilinpäätöksen. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää puhevaltaa kunnan puolesta.

Siikajoen kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä, jotka valtuusto on valinnut eri poliittisista ryhmistä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen
- puheenjohtaja on Kauko Lehto,  p. 0500 585506, kauko.lehto(at)suomi24.fi
- 1. varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Salmenkangas, p. 050 5677200, riitta-liisa.salmenkangas(at)siikajoki.fi
- 2. varapuheenjohtaja Tuomas Ketola, tuomas.ketola(at)siikajoki.fi, p. 0407233879
- jäsenet:

Hovi Tiina
Kinnunen Mikko
Mäkisalo Aila
Ojala Jari
Ranta Kaisa
Ruopsa Jukka

Kunnanhallituksen kokousaikataulu

Esityslista julkaistaan noin neljä päivää ennen kokousta netissä.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan nettiin sen hyväksymisen jälkeen ja pidetään pääsääntöisesti nähtävillä kunnanvirastossa, (Virastotie 5A, Ruukki) kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Muutoksenhaku kunnanhallituksen päätöksiin tehdään ko. kokouksen pöytäkirjaan liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoitusosoituksen ohjeiden mukaisesti.

Kokousaikataulu syksyllä 2020

10.08.                klo 16.30
24.08                 klo 16.30
07.09                 klo 16.30
21.09                 klo 16.30
12.10                 klo 16.30
26.10                 klo 14.00
02.11                 klo 16.30
16.11                 klo 16.30
30.11                 klo 14.00
14.12                 klo 14.00