Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Vaihtoehtona kunnalliselle perhepäivähoidolle perhe voi valita myös yksityisen hoidon tuen, lisätietoa Kelan sivuilta https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

Siikajoen kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää yksityiseen päivähoitoon. Perheen palkatessa kotiinsa yksityisen hoitajan tulee työsopimuksen ja tuen maksamisen hyväksymistä varten ottaa yhteys päivähoitotoimistoon, puh. 040 3156 301.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehdot

Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä on

a) lapsen hoitoajan osalta, että lapsesta, josta maksetaan yksityisen hoidon tukea, edellytetään yli 25 tunnin viikoittaista hoitoaikaa 

b) lapsen ikää koskien, että lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta

Kuntalisä on lapsikohtainen ja kuntalisällä korotetaan

a) yksityisen päiväkodin hoitorahaa alle 3-vuotiaasta lapsesta 420 €/kk

b) yksityisen päiväkodin hoitorahaa 3-vuotiaasta ja sitä vanhemmasta lapsesta 300 €/kk

c) ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoitajan ja työsuhteisen hoitajan hoitorahaa 180 €/kk kustakin lapsesta

d) esikoululaisesta korotus kuntalisänä hoitorahaan on päiväkotihoidossa 470 €/kk, ryhmäperhepäivähoidossa 90 €/kk, perhepäivähoidossa 90 €/kk ja työsuhteisen hoitajan hoitaessa lasta 90 €/kk

Huom! Yksityisen hoidontuen kuntalisää haetaan entiseen tapaan Kelalta.

Yhteystiedot
Varhaiskasvatusjohtaja 
Sari Mällinen
puh. 040 3156 301
Sähköposti: sari.mallinen(at)siikajoki.fi

Myös yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää koskevat asiat.

Satumetsän päiväkodin johtaja 
Anne Heikkilä
puh. 040 3156 377
Sähköposti: anne.heikkila(at)siikajoki.fi

Asiakassihteeri 
Arja Sikkilä
puh. 040 3156 431
Sähköposti: arja.sikkila(at)siikajoki.fi
Asiakasmaksua ja laskutusta koskevat asiat