JOPO - joustava perusopetus

Siikajoen kunnassa joustava perusopetus järjestetään Ruukin koulussa Ruukin kylällä. Ryhmäkoko on yleensä enintään 12 yläkouluikäistä. Oppilaat opiskelevat yleisopetuksen ops:n mukaan; kaikille oppilaille tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Joustavassa perusopetuksessa pääasiallinen vastuu opettamisesta ja arvioinnista on opettajalla ja työssäoppimisjaksoista sekä retkien järjestämisestä koulun ulkopuolelle pääasiallinen vastuu on ohjaajalla. Sekä opettaja että ohjaaja hoitavat yhteistyötä koulun ja kodin välillä. Yhteistyötä tehdään myös kuraattorin ja kunnan nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa.

Joustavaan perusopetukseen oppilaat valitaan hakemusten perusteella. Hakemuksessa sekä oppilas että huoltaja perustelevat, miksi oppilas pitäisi valita jopoon. Oppilaat valitaan hakemusten perusteella; valintapäätöksen tekee rehtori yhteistyössä esimerkiksi jopo-luokan opettajan, ohjaajan, opinto-ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta on painava peruste valinnassa. Muita perusteita ovat esimerkiksi runsaat poissaolot ja syrjäytymisvaara. Valintaa tehdessä huomioidaan myös oppilaan hyötyminen erilaisista toimintatavoista ja opetusmenetelmistä, joita käytetään joustavassa perusopetuksessa.

Joustavassa perusopetuksessa olevat oppilaat osallistuvat pääsääntöisesti yleisopetusryhmien valinnaisaineiden opetukseen. Muiden aineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti omassa joporyhmässä.


Tiedustelut:

Opettaja: Anne Savolainen, p. 040 3156 334

JOPO-ohjaaja: Riitta-Liisa Salmenkangas, p. 040 3156 318

Liitetiedostot