Lapset rantapolulla
Luonnon virkistyskäyttö

Siikajoella luonto antaa erinomaiset mahdollisuudet virkistäytyä ja harrastaa monin tavoin. Mahdollisuuksia on monin paikoin lisätty rakentamalla erillisiä virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita, kuten nuotiopaikkoja. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa. Luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeutta on voitu rajoittaa suojelutavoitteiden mukaisesti. 

Luontopolut

Kärkiniemen rantapolku, joka on Ruukissa Kärkiniemen Urheilupuiston yhteydessä. Polun varressa on laavu ja Pallomänty, joka on luonnonmuistomerkki.

Karjonevan luontopolku, Karjonkierros, on 2,5 km pitkä. Luontopolku on Luonnonperintösäätiön omistamalla Konttikangas-Karjonevan suojelualueella. Polku kulkee Karjonevan kosteikolla, joka on merkittävä kosteikkolintujen pesimäalue. Alueella on katselulava ja piilokoju. Polkua rakennetaan ja ylläpidetään talkoovoimin. 

Laavut ja nuotiopaikat

Kunnan alueella on useita laavuja ja nuotiopaikkoja. Paikkojen ylläpitäjänä on kunta, kyläyhdistykset ja yhdistykset. Sijainnit löydät Infokartta, laavut.

Jokamiehenoikeudet

Suomen luonnolla ja jokamiehen­ oikeuksilla on tärkeä merkitys ihmisten liikkumiselle, luonnon virkistyskäytölle ja luonnontuotteiden keruulle. 

Lue lisää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista www.ympäristö.fi