Tiet ja liikenne

Siikajoella  kunta huolehtii kaavateiden kunnossapidosta asemakaava-aluiella. Liikennevirasto huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa.  Yksityisteiden hoidosta vastaavat tiekunta ja/tai tieosakkaat. 

Kunta huolehtii kaavateiden kunnossapidosta:

  • Paavolan asemakaavan kadut ja pyörätiet (ei maantiet, yksityistiet)
  • Ruukin Asemanseudun asemakaava kadut ja pyörätiet (ei maantiet, yksityistiet)
  • Revonlahden asemakaavan kadut ja pyörätiet (ei maantiet, yksityistiet)
  • Siikajoenkylän asemakaava kadut ja pyörätiet (ei maantiet, yksityistiet)

Valtion maantiet

Valtion tieverkostosta saat lisätietoja Liikenneviraston sivuilta:https://vayla.fi/vaylista/tieverkko

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen. 

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600

Tienkäyttäjän linja

ELY:n hoidossa olevan tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.
 


LIIKENNETURVALLISUUS

Siikajoen kunta on mukana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustoimijatyössä.  Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa jokaisessa alueen kunnassa. Liikenneturvallisuustoimijat ovat keskeisessä roolissa työryhmän työskentelyssä. Työryhmään kuuluu useita eri toimialoja kunnasta, kuten tekninen toimi ja sivistystoimi, sekä sidosryhmiä, kuten Poliisi ja Pelastuslaitos. Työryhmässä käsitellään muun muassa ajankohtaisia liikennekasvatusteemoja, tapahtumien järjestämistä, materiaalihankintoja ja liikenneympäristön parantamistoimia. Liikenneturvallisuustyöhön liittyen työryhmässä seurataan liikenneympäristön tilan kehitystä kunnassa ja priorisoidaan pieniä kustannustehokkaita toimenpiteitä.

Lisätietoa alueellisesta liikenneturvallisuudesta ELY-keskuksen sivuilla: https://www.ely-keskus.fi/liikenneturvallisuus

Lisätietoa kunnissa tehtävästä liikenneturvallisuustyöstä Kuntien liikenneturvallisuustyö -sivustolla: Kuntien liikenneturvallisuustyö (office.com)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien liikenneturvallisuustoimenpidetarpeet esitettynä kartalla: Toimenpidekartta, karttapalvelu (sitowise.com)

Liikenneturvallisuustoimija

Liikenneturvallisuustoimija tukee kuntien liikenneturvallisuustyötä ja pyrkii edistämään turvallista liikennekulttuuria sekä liikenneturvallisuuden arvostusta. Liikenneturvallisuustoimijan ajankohtaissivustolta löydät erilaisia aineistoja ja tietoja liittyen liikenneturvallisuuteen:

 https://sway.cloud.microsoft/1OTr8LLFfYaxGmCv?ref=Link

Yhteystiedot:

Tekninen toimisto
Virastotie 5A, 92400 Ruukki
tekninen [at] siikajoki.fi (tekninen[at]siikajoki[dot]fi)