Yksityistiet

Yksityisteitä ovat kaikki tiet, jotka eivät ole kaavateitä eikä maanteitä. Yksityistielain mukaan yksityistien tienpitäjinä toimivat tieosakkaat ja he yhdessä huolehtivat tiestä. ​Osalle yksityisteistä on perustettu tiekunta.

Siikajoen kunta avustaa yksityisteiden kunnossapidossa ja parantamisessa teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti. Avustusten anomisesta ilmoitetaan kuntatiedotteessa ja www.siikajoki.fi -sivustolla.

Vuoden 2024 avustuksen hakeminen

Yksityisteiden kunnossapitoavustus on harkinnanvarainen. Edellytykset avustuksen myöntämiselle on, että yksityistie on vähintään 200 m pitkä pysyvän asutuksen pääsytie, tielle on perustettu tiekunta, tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään. 

Siikajoen kunta on avustanut harkinnan varaisesti myös omia ja sopimusteitä kuntalain perusteella.

Yksityisteiden ja omien teiden (sopimustie) vuoden 2024 avustushakemus tulee jättää, vaikka tie olisi saanut avustusta aikaisempina vuosina Siikajoen kunnalta. Hakemus tulee toimittaa viimeistään 31.3.2024 mennessä osoitteella Siikajoen kunta, Tekninen osasto, Virastotie 5 A 92400 Ruukki, tai yksityistiet [at] siikajoki.fi

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksien hakuaika on päättynyt 31.3.2024.

Avustuksenhakulomake

Yksityistien parantamisen avustaminen

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta.

lisätietoja valtionavustuksesta:
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen