Avustuksia rakennusten ja yksityisteiden kunnostukseen

Museovirasto, ELY-keskus, Suomen Kotiseutuliitto myöntävät avustuksia:
•    Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen
•    Rakennusperinnön hoitoon
•    Yksityisteiden perusparannuksiin valtionavustuskelpoisille yksityisteille

Lisätietoa ja hakuohjeet:

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset