Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan vuosittaiset perusmaksut

Elintarvike- ja terveydensuojelulain muutosten myötä vuoden 2022 alusta alkaen peritään valvonnan vuosittainen perusmaksu. Perusmaksu tulee koskemaan valtaosaa ympäristöterveydenhuollon valvontakohteista. Perusmaksu on veroluonteinen ja suuruudeltaan 150 €. Perusmaksun lisäksi peritään edelleen suunnitelmallisen valvonnan suoriteperusteiset tarkastusmaksut kuten aiemminkin.

Elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään suurimmalta osalta valvontakohteista. Perusmaksu koskee mm. ravintoloita, kahviloita ja myyntipaikkoja. Perusmaksua ei peritä alkutuotannon toimijoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä riistan lihaa ilmoitetussa tai rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa käsitteleviltä toimijoilta. Lisätietoa tästä linkistä (pdf-tiedosto).

Terveydensuojelun perusmaksu peritään lähtökohtaisesti toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Perusmaksun piiriin kuuluvat mm. suurin osa majoitushuoneistoista ja liikuntatiloista, yleiset saunat, päiväkodit, koulut, uimahallit, palveluasumisen tai laitoshoitoa antavat sosiaalihuollon yksiköt sekä vesilaitokset. Tarkka luettelo perusmaksun piiriin kuuluvista kohteista on esitetty terveydensuojelulain liitteenä. Lisätietoa tästä linkistä (pdf -tiedosto).

Valvonnan perusmaksu tulee koskemaan Kalajoen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveysvalvonnan kohdetietojärjestelmässä olevista toimijoista. Tämän vuoksi on tärkeää, että tiedot järjestelmässä ovat ajan tasalla. Jos yrityksesi on edelleen kohderekisterissä, mutta toiminta on loppunut tai keskeytynyt, on asiasta syytä ilmoittaa Kalajoen ympäristöterveydenhuoltoon mahdollisimman pian. Myös muista muutoksista kuten toimijaharjoittajan vaihtumisista tulee aina ilmoittaa terveysvalvontaan.

Lisätietoa:

Elintarvikelaki 297/2021

Terveydensuojelulaki 763/1994

Valvontamaksuihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä oman kunnan ympäristöterveydenhuoltoon tai suoraan omaan tarkastajaan. Yhteystiedot löydät tästä linkistä.