Hyvinvointikysely

Hyvä kuntalainen!

Kerro henkilökohtainen kokemuksesi jokapäiväisestä hyvinvoinnistasi. Kyselyn pohjalta tarkastellaan, miten hyvinvointiasiat ovat edenneet ja mitkä ovat kuntalaisten kokemat hyvinvoinnin kehittämiskohteet. Kehittämisen tueksi kaivataan kuntalaisten henkilökohtaisia kokemuksia jokapäiväisestä hyvinvoinnista. 

Vastaa kokemukselliseen hyvinvointikyselyyn 30.4.2021 mennessä joko vastaamalla tähän kunnan verkkokyselyyn tai täyttämällä paperinen kyselylomake. Vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Paperisia kyselylomakkeita on saatavilla kunnanvirastolta, kirjastoista sekä apteekista. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. 

Linkki hyvinvointikyselyyn (Microsoft Forms -lomake)

Yhteenveto julkaistaan kuntatiedotteessa.