Kuituliittymien markkinointi jatkuu

Valokuituteknologiaan perustuvan tulevaisuuden tiedonsiirtoverkon rakentamisesta kuntamme alueelle tehtiin periaatepäätös valtuustossa lähes vuosi sitten.   Tämä suuren, yli 6 miljoonan euron investointihankeen toteuttajaksi valittiin NetPlaza Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen mukaan perustettava yhteisyritys, josta kunnan omistusosuus on 10 %  ja NetPlaza Oy:n 90%. Sen jälkeen on Cinia Oy, jonka pääomistaja on suomen valtio, ostanut NetPlaza Oy:n. Voidaan perustellusti sanoa, että näin myös meidän hankkeella on nyt ns. leveämmät hartiat. Tämän vuoden tammikuussa tehtiin valtuustossa päätös 843 000 euron rahoituksesta yhteisyritykselle. Tämä kunnan päätös oli edellytys hankkeen valtiontuen saamiselle, joka on 1,7 miljoonan euron suuruinen.  

Vaikka valokuituhankkeesta ei nyt vähään aikaan ole aktiivisesti tiedotettu, ei asiaa ole suinkaan unohdettu. Viestintäviraston tukipäätöstä odotetaan, joka on ratkaiseva hankkeen toteutukselle.  Toiveissa on, että päätös tulisi kesäkuussa ja kuokka menisi maahan vielä tulevan suven aikana.  Valmiiksi rakentaminen on tehtävä ensi vuoden loppuun mennessä.
   
Tähän mennessä ennakolta ilmoittautuneita liittyjiä on 1053 kpl.  Määrä on hyvä ja sillä voidaan hyvin lähteä liikkeelle. Vieläkin on tarvetta saada lisää liittyjiä, jotta yhtiöllä on edellytys kunnolla kannattavaan toimintaan.  Huomioitavaa on, että vielä kunnassamme on yli 400 taloutta, jotka ovat jäämässä tämän palvelun ulkopuolelle. Jälkiliittyminen on aina mahdollista, mutta huomattavasti kalliimpaa kuin tässä vaiheessa. Ilmoittautumisen voi edelleen hoitaa kunnan nettisivun kautta tai käydä kunnanvirastolla allekirjoittamassa liittymislomakkeen. 

Nyt olisi hyvin tärkeää, että erityisesti haja-asutusalueella saadaan vielä lisää ennakkoilmoittautuneita, jotta saadaan mahdollisimman tiheä verkon peittävyys myös haja-asutusalueille. Ainoastaan tällä voidaan taata, että kustannukset tilaajaa kohden pysyvät suunnitelman raamissa ja lisärahoitusta ei yhtiön tarvitse alkaa järjestää. Lisärahoitus tulisi joko liittyjiltä omavastuuosuutena tai kunnalta erillisellä lisätalousarviopäätöksellä.

Yhteisyritys on saanut verkkosuunnitelman valmiiksi ennakkoilmoittautumisien perusteella ja seuraavaksi aletaan tehdä tilaajien kanssa sitovat liittymäsopimukset. Sopimuksessa myös lopulliset maksuosuudet sovitaan. Sitovat sopimuslomakkeet ovat tulossa postissa ennakkotilaajille aivan lähiaikoina. Myös kunnan sivuille tulee linkki, jossa lomakkeen voi täyttää.  Kuituyhtiölle on tulossa myös oma palveleva puhelin, numerossa 08 23 70 67 50, jossa voi tarkemmin kysellä omaan liittymään liittyvistä asioista. 

Kauko Lehto, kunnanhallituksen pj.

Siikasanomat 5/2019