Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistyy

Siikajoen kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen on saatettu vireille teknisen lautakunnan päätöksellä 23.1.2024 § 5.

Rakennusjärjestyksen uusimisen sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville helmikuun aikana MRL 63 §:n mukaisesti Siikajoen kunnanviraston ilmoitustaululle ja Siikajoen kunnan internet sivuille. Rakennusjärjestyksen luonnos asetetaan nähtäville myöhemmin.