Siikajoen osallistuva budjetointi 2023

Siikajoen kunnan talousarvioon varataan vuosittain osallistuvaa budjetointia varten 10 000 euroa, jolla voidaan rahoittaa 2 - 3 erilaista ja erikokoista hanketta. Hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, konsertit, näyttelyt, ympäristön kohentaminen tai korjaustoimenpiteet. Eduksi katsotaan, mikäli hakija esittää myös omaa panostustaan hankkeen toteuttamiseen. Oma panostus voi koostua rahallisesta panostuksesta, aineista ja tarvikkeita tai ehdottajan omasta työpanoksesta.

Osallistuvan budjetoinnin toteuttamistavat:

  1. Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia voivat jättää yksityishenkilöt, seurat ja yhteisöt. 
  2. Osallistuvan budjetoinnin ehdotushaku on avoinna 4.5—31.5. välisenä aikana.
  3. Ehdotus voi sisältää suunnitelman hankkeen toteutuksesta, arvion toteutusaikataulusta sekä kustannusarvion ja toteutukseen haettavan avustuksen määrän. Toteutusaikataulun tulee ajoittua kuluvaan kalenterivuoteen.
  4. Ehdotuksessa on esitettävä henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä valmistelun seuraavissa vaiheissa sekä hänen yhteystietonsa.

Ehdotusten arviointikriteerit:

Kunnan johtoryhmä, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustajana sekä nuorisovaltuuston keskuudestaan nimeämä edustaja vastaavat kuntalaisten tekemien avustusehdotusten käsittelystä. Tällöin arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

  • ehdotus on lainmukainen 
  • ehdotus on toteutettavissa kunnan toimivallassa
  • ehdotus on yleishyödyllinen ja tuottaa hyötyä mahdollisimman monelle 
  • ehdotuksen jättäjän sitoutuneisuus hankkeen toteuttamiseen
  • ehdotuksen toteuttamiskelpoisuus kuluvan vuoden aikana 
  • painotetaan ehdotuksia, joihin sisältyy omarahoitusta ja/tai vapaaehtoistyötä. 

Ehdotusten arviointiin varataan aikaa kolme viikkoa ja arvioinnin jälkeen kunnanhallitus käsittelee ehdotukset kokouksessaan.

Ehdotuksen jättäminen

Voit jättää ehdotuksen sähköisesti Forms-lomakkeen kautta: Siikajoen kunnan osallistuva budjetointi

tai lähettää sen kunnan kirjaamoon sähköpostilla kunnanvirasto [at] siikajoki.fi (kunnanvirasto[at]siikajoki[dot]fi) tai postitse (Virastotie 5 A, 92400 Ruukki) 31.5.2023 mennessä.