Hyvän arjen askeleet -hanke

Hanke on jatkoa Hyvä alku Raahessa -hankkeelle ja siinä levitetään ja juurrutetaan Hyvä alku Raahessa -hankkeen aikana rakennettua maahanmuuttajien palveluverkostoa ja palvelumalleja. Hankkeessa tarjotaan uusia kerhoja ja toimintatapoja Siikajoen alueen maahanmuuttajille ja Siikajoen tietoa, kokemuksia, näkemyksiä ja palvelumalleja Raaheen.

Yhteyshenkilö: Jaana Hautamäki, jaana.hautamaki [at] raahe.fi, puh. 040 1303 822

Toteutusaika: 1.3.2019–30.6.2021

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

Kustannusarvio: 230 940 €, Siikajoen kunnan osuus 21 294€

Hallinnoija: Raahen kaupunki